Noutati
Evenimente
27.07.2017
Catalogul Documentelor Normative in Constructii 2017 Volumul II
Ministerul Dezvoltării  Regionale şi Construcțiilor a inițiat procesul de reformare a sistemului de reglementare tehnică a construcţiilor, în scopul armonizării acestuia cu standardele europene şi internaţionale.
Reformarea sistemului de reglementare tehnică a construcţiilor este un proces complex şi de durată, care presupune existenţa unei perioade de tranziţie de la normativele în construcţii în vigoare la standardele europene şi internaţionale.
Reieșind din cele relatate mai sus, Ministerul Dezvoltării Regionale şi Construcţiilor a elaborat Catalogul documentelor normative în construcții în vigoare pe teritoriul Republicii Moldova la data de 21 iulie 2017, care urmează a fi actualizat anual. Documentele normative în construcţii incluse în Catalog sunt în vigoare pe teritoriul Republicii Moldova, pînă la înlocuirea sau armonizarea lor cu standardele europene şi internaționale respective. Descarcă:Catalogul Documentelor Normative in Constructii 2017 Volumul II
19.06.2017
Catalogul Documentelor Normative in Constructii 2017
Ministerul Dezvoltării  Regionale şi Construcțiilor a inițiat procesul de reformare a sistemului de reglementare tehnică a construcţiilor, în scopul armonizării acestuia cu standardele europene şi internaţionale.
Reformarea sistemului de reglementare tehnică a construcţiilor este un proces complex şi de durată, care presupune existenţa unei perioade de tranziţie de la normativele în construcţii în vigoare la standardele europene şi internaţionale.
Reieșind din cele relatate mai sus, Ministerul Dezvoltării Regionale şi Construcţiilor a elaborat Catalogul documentelor normative în construcții în vigoare pe teritoriul Republicii Moldova la data de 01 ianuarie 2017, care urmează a fi actualizat anual. Documentele normative în construcţii incluse în Catalog sunt în vigoare pe teritoriul Republicii Moldova, pînă la înlocuirea sau armonizarea lor cu standardele europene şi internaționale respective. Descarcă:Catalogul Documentelor Normative in Constructii 2017
09.06.2017
Ministrul Vasile Bîtca s-a întîlnit cu veteranii de război
Ministrul Dezvoltării Regionale și Construcțiilor, Vasile Bîtca s-a întîlnit, astăzi, cu reprezentanții Asociațiilor Obștești a veteranilor de război din Republica Moldova.  

În cadrul întrevederii, principalele subiecte abordate au ținut de problemele privind supravegherea asigurării drepturilor veteranilor de război la privatizarea gratuită a spațiului locativ, promovarea inițiativei legislative întru asigurarea dreptului la privatizarea gratuită a spațiului locativ de către persoanele intern deplasate din raioanele de est ale Republicii Moldova și asigurarea protecției sociale necesară a veteranilor.

În acest sens, ministrul Vasile Bîtca a precizat că ministerul a elaborat un proiect de lege ce vizează subiectul abordat și l-a transmis pentru avizare tuturor organizațiilor reprezentative.

Totodată, în cadrul ședinței s-a discutat despre proiectul de construcție a  locuințelor în localitățile țării și posibilitatea repartizării acestora pentru veteranii de război.  În acest sens, reprezentanții ministerului au prezentat localitățile în care se desfășoară proiectul și condițiile de eligibilitate.

Menționăm, la întrevedere au participat Consilierul Principal de Stat al Prim-ministrului Republicii Moldova, Ion Coropceanu; președintele Uniunii Veteranilor „Sfîntul Gheorghe Biruitorul", Victor Alerguș; președintele Asociației „Credința Patriei", Ghenadie Cosovan; președintele Mișcării Refugiaților Transnistreni, Anatol Bîzgu; președintele federației veteranilor și rezerviștilor Forțelor Armate, Anatolie Cociug și președintele Uniunii Veteranilor Războiului din Afganistan, Mihail Mocan.

 

9 iunie 2017 

Serviciul de presă al Ministerului Dezvoltării Regionale și Construcțiilor

19.05.2017
Întrevederi bilaterale în cadrul lucrărilor Comisiei Interguvernamentale moldo-române pentru Integrare Europeană
Ministrul Dezvoltării Regionale și Construcțiilor, Vasile Bîtca împreună cu Secretarul de Stat al ministerului, Dorin Andros s-au întîlnit cu Secretarul de Stat al Ministerul Dezvoltării, Administraţiei şi Fondurilor Europene al României (MDRAPFE), Virgil-Alin Chirilă. Întrevederea a avut loc în cadrul lucrărilor Comisiei Interguvernamentale Republica Moldova - România pentru Integrare Europeană ce s-a desfășurat  astăzi, la Chișinău.

În cadrul dialogului, ministrul Vasile Bîtca și-a exprimat recunoștința față de suportul acordat de Guvernul României țării noastre și a remarcat  principalele succese ale colaborării bilaterale. La fel ministrul a vorbit despre propunerile de proiecte pentru Programul de Cooperare pentru anul 2017.

Secretarul de Stat al Ministerul Dezvoltării, Administrației şi Fondurilor Europene al României (MDRAPFE), Virgil-Alin Chirilă a reconfirmat sprijinul României pentru țara noastră în parcursul european, subliniind disponibilitatea de a oferi schimb de experiență și bune practici în promovarea și realizarea politicii de dezvoltare regională.

Interlocutorii au discutat despre continuarea implementării Acordului interguvernamental privind programul de asistență tehnică și financiară în baza unui ajutor financiar nerambursabil în valoare de 100 mln euro, despre dezvoltarea cooperării la nivel regional în vederea dezvoltării echilibrate a regiunilor, precum și despre cooperarea în domeniul Strategiei Uniunii Europene pentru regiunea Dunării (SUERD). De asemenea, subiecte de discuție au constituit și aspectele colaborării bilaterale în domeniul standardelor în construcții.  

Totodată, oficialii au precizat că în protocolul ședinței  Comisiei Interguvernamentale Republica Moldova - România pentru Integrare Europeană au fost incluse și principalele proiecte și acțiuni prioritare ce urmează a fi realizate de ministerele omoloage din ambele țări în domeniul dezvoltării regionale.

 

19 mai 2017

Serviciul de presă al Ministerului Dezvoltării Regionale și Construcțiilor 

18.05.2017
Vasile Bîtca: ”În Republica Moldova va fi realizată faza III de construcție a locuințelor sociale pentru persoanele cu venituri mici”
Experți ai Băncii de Dezvoltare a Consiliului Europei (CEB) își încheie astăzi, misiunea de evaluare a proiectului de construcție a locuințelor sociale din țara noastră. După câteva zile de vizite în localitățile Călărași, Hîncești și Nisporeni, unde se construiesc apartamente sociale, experții CEB s-au întîlnit cu ministrul Dezvoltării Regionale și Construcțiilor, Vasile Bîtca, pentru a concluziona rezultatele obținute la această etapă  și a prezenta recomandări de eficientizare a implementării proiectului.

În cadrul discuțiilor experții au apreciat munca depusă în vederea valorificării surselor financiare oferite de Banca de Dezvoltare a Consiliului Europei și au comunicat că în Republica Moldova procesul de construcție a locuințelor sociale este transparent și eficient, iar impactul este vizibil în discuțiile cu beneficiarii finali.

"Obiectivul vizitei a fost de a monitoriza proiectele finalizate și rezultatele reale, de a observa dacă a fost respectata procedura de selecție a beneficiarilor finali, precum și exploatarea, întreținerea și administrarea blocurilor construite. De asemenea, în cadrul proiectelor noi inițiate am fost interesați de etapele de implementare, serviciile de proiectare, calitatea construcțiilor, capacitatea de a accelera și a finaliza proiectele în terminii stabiliți, inclusiv costurile serviciilor aferente", a subliniat, consilierul tehnic al CEB, Samir Kulenovic în discuțiile purtate cu ministrul.

Totodată, experții străini au constatat, în urma vizitelor în localități, că autoritățile publice locale solicită  extinderea categoriei de tinerii specialiști, ce activează în diverse domenii ale sectorului bugetar, eligibili în cadrul Proiectului.

"Avem mandatul să vă anunțăm despre disponibilitatea Băncii de a extinde noile categorii eligibile în Proiect. Avînd drept scop creșterea numărului de tineri specialiși din sectorul bugetar, beneficiari de locuințe sociale", a precizat consilierul tehnic al CEB, Samir Kulenovic.

La rîndul său, ministrul Dezvoltării Regionale și Construcțiilor, Vasile Bîtca a mulțumit pentru suportul acordat Guvernului Republicii Moldova în vederea asigurării cu spațiul locativ a cetățenilor cu venituri mici din țara noastră și a precizat, în contextul lansării de noi construcții, că Unitatea de implementare a Proiectului este  gata pentru a începe pregătirile  necesare de lansarea fazei III și semnarea unui nou Acord de finanțare.

"Ne bucurăm să avem confirmarea că în Republica Moldova va fi realizată faza III de construcție a locuințelor sociale pentru persoanele cu venituri mici. Bineînțeles, pentru a avea un impact sporit ne propunem să lărgim numărul categoriilor de beneficari ai locuințelor sociale, precum și să includem în proiect construcția locuințelor de serviciu, precum și să îmbunătățim condițiile de trai a persoanelor vulnerabile. Obiectivul este să construim viitorul acasă", a subliniat ministrul Vasile Bîtca, în discuțiile cu reprezentanții BCE.

Amintim, în țara noastră locuințele sociale sunt construite cu suportul Băncii de Dezvoltare a Consiliului Europei ce oferă Guvernului Republicii Moldova un împrumut pe un termen de pînă la douăzeci de ani. Costul total al proiectului în faza II constituie circa 20, 4 mln euro, inclusiv aportul RM este de circa 7 mln euro.

 

18 mai 2017

Serviciul de presă al Ministerului Dezvoltării Regionale și Construcțiilor