Organism de evaluare și grupuri specializate

Lista organismelor de evaluare tehnică (OET) şi

grupelor specializate abilitate pentru elaborarea

 evaluărilor tehnice în construcții
 

1). Institutul de Cercetări Ştiinţifice în Construcţii „INCERCOM” Î.S.

1. Grupa specializată nr.1 "Elemente structurale şi fundaţii"

2. Grupa specializată nr.2 "Elemente de închidere, compartimentare, pereţi nestructurali, tîmplărie şi vitraje"

3.  Grupa specializată nr.3 „Protecţii la foc, termotehnică, acustică, protecţii hidrofuge şi învelitori”

4. Grupa specializată nr.4 „Finisaje, protecţii anticorozive şi speciale, tencuieli, placaje şi pardoseli":

5. Grupa specializată nr.5 „ Produse, procedee şi echipamente pentru instalaţii aferente construcţiilor de încălzire, climatizări, ventilaţii, sanitare, gaze, electrice

6. Grupa specializată nr.6 "Domotică, produse şi echipamente înglobate în construcţii"

7. Grupa specializată nr.7 „Drumuri, poduri rutiere, porturi şi aeroporturi”

8. Grupa specializată nr.8 „Căi ferate, poduri căi ferate, lucrări de artă şi materiale de cale”

9. Grupa specializată nr.9 „ Produse, procedee şi echipamente pentru irigaţii, desecări, drenaje, foraje, alimentări cu apă, recuperări, redări terenuri agricole şi amenajări piscicole”

10. Grupa specializată nr.10 „Baraje şi acumulări de apă”

11. Grupa specializată nr.11 "Lucrări de gospodărie comunală, alimentări cu apă, canalizări, staţii de tratare şi epurare, transport urban şi salubritate"

 

2). Institutul de Cercetări Ştiinţifice Produse INMACOMPROIECT SRL

1. Grupa specializată nr.1 "Elemente structurale şi fundaţii"

2. Grupa specializată nr.2 "Elemente de închidere, compartimentare, pereţi nestructurali, tîmplărie şi vitraje"

3.  Grupa specializată nr.3 „Protecţii la foc, termotehnică, acustică, protecţii hidrofuge şi învelitori”

4. Grupa specializată nr.4 „Finisaje, protecţii anticorozive şi speciale, tencuieli, placaje şi pardoseli":

5. Grupa specializată nr.5 „ Produse, procedee şi echipamente pentru instalaţii aferente construcţiilor de încălzire, climatizări, ventilaţii, sanitare, gaze, electrice

6. Grupa specializată nr.6 "Domotică, produse şi echipamente înglobate în construcţii"

7. Grupa specializată nr.7 „Drumuri, poduri rutiere, porturi şi aeroporturi”

8. Grupa specializată nr.8 „Căi ferate, poduri căi ferate, lucrări de artă şi materiale de cale”

9. Grupa specializată nr.9 „ Produse, procedee şi echipamente pentru irigaţii, desecări, drenaje, foraje, alimentări cu apă, recuperări, redări terenuri agricole şi amenajări piscicole”

10. Grupa specializată nr.10 „Baraje şi acumulări de apă”

11. Grupa specializată nr.11 "Lucrări de gospodărie comunală, alimentări cu apă, canalizări, staţii de tratare şi epurare, transport urban şi salubritate"

 
3). Uniunii Inginerilor Constructori din Moldova

1). Grupa specializată nr.2 „Elemente de închidere, compartimentare, pereţi nestructurali, tîmplărie şi vitraje”

2). Grupa specializată nr.3 „Protecţii la foc, termotehnică, acustică, protecţii hidrofuge şi învelitori”

3). Grupa specializată nr.4 „Finisaje, protecţii anticorozive şi speciale, tencuieli, placaje şi pardoseli"

 

4). Institutului de Inginerie şi Management Urban (IIMU), pe lîngă Universitatea Tehnică a Moldovei (UTM)

1). Grupa specializată nr.3 „Protecţii la foc, termotehnică, acustică, protecţii hidrofuge şi învelitori”:

 2). Grupa specializată nr.4 „Finisaje, protecţii anticorozive şi speciale, tencuieli, placaje şi pardoseli":

 3). Grupa specializată nr.5 „ Produse, procedee şi echipamente pentru instalaţii aferente construcţiilor de încălzire, climatizări, ventilaţii, sanitare, ,gaze, electrice

 4). Grupa specializată nr.7 „Drumuri, poduri rutiere, porturi şi aeroporturi”