Planuri tematice

În conformitate cu Regulamentul cu privire la administrarea mijloacelor pentru finanţarea sistemului de documente normative în construcţii, aprobat prin Hotărîrea Guvernului nr. 1436 din 17 decembrie 2008, documentele normative în construcţii se elaborează în baza Planurilor tematice anuale privind elaborarea documentelor normative în construcţii.


Planurile tematice se întocmesc în baza propunerilor privind elaborarea documentelor normative în construcţii, parvenite de la instituţiile de proiectări şi cercetări ştiinţifice în domeniu, Academia de Ştiinţe a Moldovei, Universitatea Tehnică a Moldovei, Patronatul de ramură, asociaţiile obşteşti profesionale din domeniul construcţiilor, autorităţile publice centrale, care au tangenţă la documentele normative în construcţii, precum şi de la agenţii economici.


Proiectele Planurilor tematice întocmite în baza propunerilor parvenite se examinează de către Comitetele tehnice pentru normare tehnică şi standardizare în construcţii, se coordonează cu Ministerul Finanţelor şi se aprobă de către Ministerul Dezvoltării Regionale şi Construcţiilor.


Mai jos puteţi accesa Planurile tematice:


Planul tematic 2012
Planul tematic 2011
Planul tematic 2010
Planul tematic 2009