Despre portal

Portalul eDNC a fost creat pentru a suplini vidul de informație în domeniul documentelor normative în construcții. Scopul principal al său este a pune la dispoziția utilizatorului accesul liber și nelimitat la baza de documente normative în construcții. Pe lîngă aceasta portalul permite acces la baza legislativă în domeniu precum și la altă informație utilă pentru constructori. Portalul este destinat cu preponderență specialiștilor în domeniul construcțiilor, cu alte cuvinte proiectanților, producătorilor, producătorilor de materiale, fabricate, mașini și utilaj pentru construcții, economiștilor și juriștilor în domeniu, precum și comercianților de mărfuri ce au tangență la domeniul construcțiilor. Însă aceasta nu presupune că portalul nu poate fi utilizat eficient de alți cetățeni ai Republicii și ai altor țări pentru a primi diverse informații referitore la domeniu.

Portalul conține următoarea informație:

  • despre documentele normative în construcții, valabile pe teritoriul Republicii Moldova;
  • despre legislația Republicii Moldova ce au tangență cu domeniul construcțiilor (legi, hotărîri de Guvern, ordine ale ONC, ordine și dispoziții ale organelor administrației publice locale, alte acte legislative);
  • despre actele legislative și directive ale Uniunii Europene ce au tangență cu domeniul construcțiilor;
  • despre standardele naționale, internaționale și ale altor țări ce au tangență cu domeniul construcțiilor;
  • despre Sistemul Național de documente normative în construcții (menirea, descrierea, funcționarea sa);
  • publicații, instrucțiuni, evenimente, noutăți;
  • informații utile în domeniu (contacte, lincuri, proiecte tip, desene tehnice, soft, literatură, altă informație ce ține de domeniu);