Condiţii de utilizare a informaţiilor

Portalul eDNC permite acces liber pentru toți utilizatorii.

Orice informație de către orice utilizator al portalului poate fi accesată, vizualizată, descărcată pe portant informațional propriu pentru utilizare.

Excepție prezintă doar unele documente, indicate în mod special, accesul la care poate fi restricționat în conformitate cu legislația cu privire la drepturile de autor a Republicii Moldova. Pentru accesarea lor utilizatorul trebuie să se înregistreze pe portal (să-și creeze IDentificator cu parolă), să acceseze lista documentelor căutate și să efectueze procedura de achiziționare a documentelor.

Restul informației de pe portal se livrează gratis și fără restricții.

Utilizatorii pot accesa forumul portalului, unde pot face observații asupra oricărei ramuri de activitate în construcții, face schimburi de informații și materiale e-accesibile. Pentru extragerea informației de pe forum nu este necesară înregistrare, iar pentru plasarea informației este necesară.

Restricțiile la accesarea forumului sint:

  • a nu plasa pe forum texte, desene, alte e-materiale cu caracter injurios, defăimător de valori general umane (cu caracter de defăimare rasială, etnică, socială, profesională, etc.);
  • a nu plasa pe forum texte, desene, alte e-materiale, veridicitatea cărora este nulă sau prezintă dubii, fără a preveni în mod deschis și univoc despre aceasta (de exemplu ”se zice că …”, ”se presupune că …”, ”… informația se cere verificată” ……….);
  • a nu provoca alți cetățeni la crime, tulburări sociale, diversiuni, alte acțiuni, care pot aduce daune valorilor umanității (naturii, societății, oricărui membru al societății, orînduirii sociale…)…;

Administrația previne în caz de încălcare a prezentelor reguli, utilizatorii vinovați vor fi banați (identificatorii lor vor fi stopați). În caz de încălcări repetate, utilizatorii vinovați vor fi atrași la răspundere conform legislației.

Administrația portalului speră că utilizatorii vor rămîne mulțămiți de serviciile oferite.

Obiecțiile, propunerile, erorile comise se pot prezenta pe orice cale (a se vedea informația de contact), sau pe forumul portalului.