Contacte

Deţinătorul Portalului:
Ministerul Dezvoltării Regionale şi Construcţiilor
Republica Moldova, MD 2005
mun. Chişinău, str. Cosmonauţilor, 9
Tel.: (+373 22) 20 45 69, fax: (+373 22) 22 07 48
www.mdrc.gov.mdAdministratorul Portalului:
Institutul de Cercetări Ştiinţifice în Construcţii "INCERCOM" Î.S.
Republica Moldova, MD 2043
mun. Chişinău, str. Independenţei 6/1
Tel.: (+373 22) 77 68 18, fax: (+373 22) 77 69 30
www.incercom.md