Contacte

Deţinătorul Portalului:
Ministerul Economiei și Infrastructurii
Republica Moldova, MD 2033
mun. Chişinău, str. Piața Marii Adunări Naționale, nr.1
Tel.: (+373 22) 25 05 00, fax: (+373 22) 23 40 64
mei.gov.mdAdministratorul Portalului:
Institutul de Cercetări Ştiinţifice în Construcţii "INCERCOM" Î.S.
Republica Moldova, MD 2043
mun. Chişinău, str. Independenţei 6/1
Tel.: (+373 22) 77 68 18, fax: (+373 22) 77 69 30
www.incercom.md