Reguli tehnice recunoscute

Regulile tehnice recunoscute:sunt documente, care reflectă stadiul actual al tehnicii și care nu fac parte din Sistemul de documente normative în construcții, dar care servesc drept un mijloc tehnic de respectare a reglementărilor tehnice în construcții, în vederea implementării tehnologiilor și materialelor inovative etc. (linii directoare, ghiduri, metodologii, regulamente, standarde naționale și internaționale, instrucțiuni, proceduri, specificații tehnice, norme de deviz, îndrumătoare, manuale etc.).