Ordine ale ministerului

Cod
descriere
1.
Ordin 20 din 08.02.2021 Lista standardelor armonizate
2.
Ordin cu privire la aprobarea documentului normativ NCM G.04.10:2015/A1:2019
Centrale termice APROBAT ŞI PUS ÎN APLICARE prin ordinul Ministrului Economiei și Infrastructurii al Republicii Moldova nr. 09 din 21.01.2020, (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2020, nr. 24-34, art. 82) cu aplicare 31.01.2020
3.
Ordin cu privire la aprobarea documentului normativ NCM C.01.08:2016/A1:2020
Clădiri civile Blocuri locative APROBAT ŞI PUS ÎN APLICARE prin ordinul Ministrului economiei şi infrastructurii nr. 12 din 24.01.2020 (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2020, nr. 24-34, art. 83), cu aplicare din 31.01.2020
4.
Ordin cu privire la aprobarea documentului normativ NCM G.04.05:2016/A1:2019
Surse autonome pentru alimentare cu căldură APROBAT ŞI PUS ÎN APLICARE prin ordinul Ministrului Economiei și Infrastructurii al Republicii Moldova nr. 01 din 02.01.2020, (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2020, nr. 7-13, art. 17) cu aplicare din 17.01.2020
5.
Ordin cu privire la aprobarea documentului normativ CP E.03.01:2019
Asigurarea rezistenței la foc a construcțiilor APROBAT ŞI PUS ÎN APLICARE prin ordinul Ministerului Economiei şi Infrastructurii nr. 2 din 2.01.2020 (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 7-13, 2020, art. 18), cu aplicare din 17.01.2020
6.
Ordin cu privire la aprobarea documentului Catalogul caracteristicilor termotehnice ale materialelor de construcție
Catalogul caracteristicilor termotehnice ale materialelor de construcție APROBAT prin ordinul Ministrului Economiei și Infrastructurii nr. 360 din 27.12.2019 (publicat în Monitorul Oficial al RM, nr. 3-6, 2020, art. 10 din 10.01.2020)
7.
Ordin cu privire la aprobarea documentului normativ CP F.02.03:2019
Evaluarea in-situ a rezistenței la compresiune a betonului din structuri şi din elemente prefabricate APROBAT ŞI PUS ÎN APLICARE prin ordinul Ministrului economiei şi infrastructurii nr. 361 din 27.12.2019 (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2020, nr. 3-6, art. 11), cu aplicare din 10.01.2020
8.
Ordin cu privire la aprobarea documentului normativ NCM F.02.02-2006/A2:2019
Calculul, proiectarea şi alcătuirea elementelor de construcții din beton armat şi beton precomprimat APROBAT ŞI PUS ÎN APLICARE prin ordinul Ministerului Economiei şi Infrastructurii nr. 347 din 23.12.2019, (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, nr. 388-392, art. 2124), cu aplicare din 27.12.2019
9.
Ordin cu privire la aprobarea documentului normativ CP G.04.15:2019
Procedura de inspecție a sistemelor de climatizare din clădiri APROBAT ŞI PUS ÎN APLICARE prin ordinul Ministrului economiei și infrastructurii nr. 322 din 03.12.2019 (Publicat în Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2019, nr. 367-377, art. 2049), cu aplicare din 13.12.2019
10.
Ordin cu privire la aprobarea documentului normativ CP A.02.11:2019
Regulamentul de recunoaștere a organismelor de evaluare a conformității produselor pentru construcții APROBAT ŞI PUS ÎN APLICARE prin ordinul Ministrului economiei şi infrastructurii nr. 301 din 20.11.2019 (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2019, nr. 352-359, art. 1978), cu aplicare din 29.11.2019
(5)Pagini: 1 2 3 4 5 »