Ordine ale ministerului

Cod
descriere
11.
Ordin cu privire la aprobarea documentului normativ CP A.02.09:2019
Procedura de obţinere a avizelor de la alte instituţii prin intermediul ghişeului unic APROBAT ŞI PUS ÎN APLICARE prin ordinul Ministrului economiei şi infrastructurii nr. 302 din 20.11.2019 (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2019, nr. 352-359, art. 1979), cu aplicare din 29.11.2019
12.
Ordin cu privire la aprobarea documentului normativ CP A.02.08:2019
Procedura privind avizarea evaluărilor tehnice în construcții APROBAT ŞI PUS ÎN APLICARE prin ordinul Ministrului economiei şi infrastructurii nr. 303 din 20.11.2019 (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2019, nr. 352-359, art. 1980), cu aplicare din 29.11.2019
13.
Ordin cu privire la aprobarea documentului normativ CP A.02.07:2019
Procedura de abilitare a organismelor elaboratoare de evaluări tehnice în construcții şi a grupelor specializate APROBAT ŞI PUS ÎN APLICARE prin ordinul Ministrului economiei şi infrastructurii nr. 304 din 20.11.2019 (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2019, nr. 352-359, art. 1981), cu aplicare din 29.11.2019
14.
Ordin cu privire la aprobarea documentului normativ CP A.02.06:2019
Procedura de examinare a solicitărilor de documente de evaluare şi evaluări tehnice şi procedurile de elaborare şi de acordare a evaluărilor tehnice sau de schimbare a statutului acestora APROBAT ŞI PUS ÎN APLICARE prin ordinul Ministrului economiei şi infrastructurii nr. 305 din 20.11.2019 (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2019, nr. 352-359, art. 1982), cu aplicare din 29.11.2019
15.
Ordin cu privire la aprobarea documentului normativ CP A.02.05:2019
Procedura de organizare şi funcţionare a grupelor specializate APROBAT ŞI PUS ÎN APLICARE prin ordinul Ministrului economiei şi infrastructurii nr. 306 din 20.11.2019 (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2019, nr. 352-359, art. 1983), cu aplicare din 29.11.2019
16.
Ordin cu privire la aprobarea documentului normativ CP A.02.04:2019
Procedura de organizare și funcționare a organismelor elaboratoare de evaluări tehnice abilitate APROBAT ŞI PUS ÎN APLICARE prin ordinul Ministrului economiei şi infrastructurii nr. 307 din 20.11.2019 (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2019, nr. 352-359, art. 1984), cu aplicare din 29.11.2019
17.
Ordin cu privire la aprobarea documentului normativ CP A.02.03:2019
Procedura de organizare şi funcţionare a comisiilor tehnice de specialitate pentru avizarea evaluărilor tehnice în construcţii APROBAT ŞI PUS ÎN APLICARE prin ordinul Ministrului economiei şi infrastructurii nr. 308 din 20.11.2019 (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2019, nr. 352-359, art. 1985), cu aplicare din 29.11.2019
18.
Ordin cu privire la aprobarea documentului normativ NCM L.02.12-2:2018
Indicator de preţuri de referinţă pentru lucrări de prospecţiuni geologice APROBAT ŞI PUS ÎN APLICARE prin ordinul Ministrului Economiei şi Infrastructurii nr. 266 din 23.10.2019 (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2019, nr. 329-336, art. 1849)cu aplicare din 08.11.2019
19.
Ordin cu privire la aprobarea documentului normativ NCM A.01.06:2019
Structura şi modul de lucru ale comitetelor tehnice APROBAT prin ordinul Ministrului economiei şi infrastructurii nr.246 din 02.10.2019 (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2019, nr. 306-309, art. 1692), cu aplicare din 11.10.2019.
20.
Ordin cu privire la aprobarea Catalogului documentelor normative în Construcții (ediția II)
APROBAT prin ordinul Ministrului Economiei şi Infrastructurii nr. 208 din 20.08.2019 (publicat în Monitorul Oficial al RM, 2019, nr. 289, art. 1534)
(5)Pagini: « 1 2 3 4 5 »