Ordine ale ministerului

Cod
descriere
21.
Ordin cu privire la aprobarea documentului normativ NCM E.03.03:2018
APROBAT ŞI PUS ÎN APLICARE prin ordinul Ministrului Economiei și Infrastructurii nr. 200 din 07.08.2019 (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2019, nr. 256-259, art. 1390), cu aplicare din 16.08.2019.
22.
Ordin cu privire la aprobarea documentului normativ CP A.04.01:2018
APROBAT ȘI PUS ÎN APLICARE prin ordinul Ministrului economiei și infrastructurii nr.199 din 07.08.2019 (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, nr. 256-259, art. 1389), cu aplicare din 16.08.2019
24.
Ordin cu privire la aprobarea instrucțiunii provizorii privind proiectarea, construirea, reparația capitală, extinderea și reutilarea tehnică a centralelortermice
25.
Ordin cu privire la aprobarea documentului normativ NCM D.02.04:2018
26.
Ordin cu privire la aprobarea documentului normativ CP D.02.24:2019
28.
Ordin cu privire la aprobarea catalogului documentelor normative în
сonstrucții 2019, ediția I
29.
Ordin cu privire la aprobarea documentului normativ NCM B.01.05:2019
(5)Pagini: « 1 2 3 4 5 »