Catalogul caracteristicilor termotehnice ale materialelor de constucții

 

 

NOTĂ INFORMATIVĂ
privind elaborarea Catalogul caracteristicilor termotehnice ale materialelor de constucții

 

Prezentul Catalog materialelor de construcții eficiente energetic este elaborat în susținerea Legii nr. 128 din 11.07.2014 privind performanța energetică a clădirilor, dar și în ajutorul proiectanților la etapa de stabilire a viitoarei clase de eficiență energetică a clădirii în cadrul documentației de proiect, în cazul clădirilor noi sau a celor existente supuse renovării majore. Catalogul, la fel poate fi utilizat și de către auditorii energetici cât și de evaluatorii energetici, în activitatea lor profesională. De asemenea, persoanele care doresc să evalueze performanța energetică a locuințelor proprii, fără a apela la serviciile specialiștilor autorizați din domeniu, pot utiliza prezentul Catalog. 

Actualmente, Ministerul Economiei și Infrastructurii a inițiat procesul de reformare a sistemului de reglementare tehnică a construcțiilor, în scopul armonizării acestuia cu standardele europene şi internaționale. Reformarea sistemului de reglementare tehnică a construcțiilor este un proces complex şi de durată, care presupune existența unei perioade de tranziție de la normativele în construcții în vigoare la standardele europene şi internaționale. 

O abordare comună a certificării performanței energetice a clădirilor și a inspecției sistemelor de încălzire și de climatizare, efectuate de specialiști calificați și autorizați, a căror independență trebuie să fie garantată pe baza unor criterii obiective, va contribui la omogenizarea regulilor în ceea ce privește eforturile de a economisi energia în sectorul clădirilor și va permite în egală măsură viitorilor proprietari sau utilizatori să aibă o viziune clară asupra performanței energetice pe piața imobiliară. Pentru a se asigura calitatea certificatelor de performanță energetică și a inspecției sistemelor de încălzire și de climatizare, trebuie să se instituie un mecanism de control independent. 

Catalogul se va actualiza de regulă, anual, în dependență de progresul tehnologic, sau la solicitare prin prezentarea informațiilor veridice cu privire la caracteristicele materialelor.

Pentru a descărca Catalogul click pe acest
link