Catalogul normativelor

În conformitate cu art. 11 (5) din Legea nr. 982 din 11 mai 2000 privind accesul la informaţie, Ministerul Dezvoltării Regionale şi Construcţiilor anual întocmeşte Catalogul (lista) documentelor normative în construcţii în vigoare pe teritoriul Republicii Moldova.