Documente normative aprobate

Documentele normative din această lista, aprobate de către Ministerul Economiei și Infrastructurii,
vor fi incluse în Catalogul Documente Normative începînd cu 1 ianuarie 2021. 

 

NCM

CP

Denumirea

MO, Nr, art,
Aplicare începînd
сu data,
nr. ordin, data

NCM E.03.06:2020

Siguranța la incendii. Proiectarea întreprinderii de producere a băuturilor alcoolice. Protecția la incendiu

Nr. ord. 142

   din 03.08.2020

NCM E.01.02:2019

Regulament privind stabilirea categoriilor de importanță a construcțiilor

Nr. ord. 143

   din 03.08.2020

CP C.01.01:2019

Lăcașe ortodoxe. Reguli de proiectare

Nr. ord.144

   din 03.08.2020

NCM B.01.06:2019

Sistematizarea teritoriului și a localităților. Norme privind componența-cadru a compartimentului "Protecția mediului" în cadrul planurilor urbanistice

Nr. ord.145

   din 03.08.2020

CP E.01.04:2019

Evaluarea nivelului de protecție antiseismică a construcțiilor existente

Nr. ord.161

   din 01.09.2020

CP G.03.08:2020

Proiectarea și construcția sistemelor exterioare de alimentare cu apă potabilă, cu un debit de sub 200 m³/zi, pentru localități de până la 3000 locuitori

Nr. ord.162

   din 01.09.2020