Documente normative aprobate

Documentele normative din această lista, aprobate de către Ministerul Economiei și Infrastructurii,
vor fi incluse în Catalogul Documente Normative începînd cu 1 iulie 2018. 

 

NCM

CP

Denumirea

MO, Nr, art,
Aplicare începînd
сu data,
nr. ordin, data

NCM A.01.01:2018

Sistemul de documente normative în construcții. Termeni și definiții

M.O. 2018
Nr. 77-83
art. 345
09.03.2018,

Nr. 92
din 20.02.2018

NCM B.01.04:2018

Sistematizarea teritoriului și a localițăților. Planuri generale ale întreprinderilor agricole

M.O. 2018
Nr, 77-83
art. 346
09.03.2018,

Nr. 93
din 21.02.2018

NCM A.01.05:2018

Modul de adoptare a documentelor normative ale altor țări ca documente normative naționale

M.O. 2018
Nr, 77-83
art. 347
09.03.2018,

Nr. 96
din 21.02.2018

NCM С.01.07:2018

Сlădiri social-administrative ale întreprinderilor industriale

M.O. 2018
Nr, 77-83
art. 348
09.03.2018,

Nr. 97
din 21.02.2018

NCM L.02.12-1:2018

Indicator de prețuri de referință pentru lucrări de prospecțiuni geodezice

M.O. 2018
Nr, 77-83
art. 348
09.03.2018,

Nr. 98
din 21.02.2018

Amendament
NCM.A.07.02
:2012/A1:
2017

Procedura de elaborare, avizare, aprobare și conținutul-cadru al documentației de proiect pentru construcții. Cerințe și prevederi principale

M.O. 2018
Nr, 108-112
art. 426
30.03.2018,

Nr. 375
din 18.12.2017

Regulament sisteme exterioare apeduct sub
200 m³/zi

Regulament privind principiile de bază în proiectarea și construcția sistemelor exterioare de alimentare cu apă a localităților mici, cu un consum sub 200 m³/zi

M.O. 2018
Nr, 121-125
art, 492
13.04.2018,

Nr. 179
din 04.04.2018

Amendament
CP G.05.01
:2014/A1:
2018

Dispoziții generale de priectare și construcție a sistemelor de distribuție a gazelor din țevi de metal și polietilenă

M.O. 2018
Nr, 121-125
art. 511
20.04.2018,

Nr. 185
din 05.04.2018


CP G.04.11
:201
7

Metodologia de calcul a pierderilor de căldură, a consumului neînregistrat de apă caldă, a pierderilor de apă caldă în sistemele comunale de alimentare cu apă caldă menajeră
Partea 2. Calculul pierderilor de căldură în sistemele comunale de alimentare cu apă caldă menajeră

M.O. 2018
Nr, 126-132
art. 513
20.04.2018,

Nr. 194
din 11.04.2018


CP G.04.14
:201
8

Instalații termice, de ventilare și condiționare a aerului
Procedura de inspecție a sistemelor de încălzire din clădiri echipate cu cazane

M.O. 2018
Nr, 133-141
art. 544
27.04.2018,

Nr. 204
din 19.04.2018


N
CM C.01.12-2018

Clădiri și construcții publice

M.O. 2018
Nr, 142-148
art. 588
04.05.2018,

Nr. 208
din 21.04.2018

Amendament

NCMG.04.04-2012/A1:2018

Alimentare cu căldură pe apartamente a blocurilor de locuit cu termogeneratoare pe combustibil gazos

M.O. 2018
Nr, 183-194
art. 856
08.05.2018,

Nr. 208
din 04.06.2018

Notă informativă

Notă informativă
În scrisoarea informativ-normativă "Cu privire la determinarea valorii obiectivelor de construcții începînd cu 01 mai 2018"

 

Regulament

privind explatoarea tehnică a sistemelor și instalațiilor publice de alimentare cu apă și canalizare

 Nr. 159/331

   din 02.07.2018