Documente normative aprobate

Documentele normative din această lista, aprobate de către Ministerul Economiei și Infrastructurii,
vor fi incluse în Catalogul Documente Normative începînd cu 1 iulie 2018. 

 

NCM

CP

Denumirea

Aplicare începând
сu data, nr. ordin, data

NCM A.01.01:2018

Sistemul de documente normative în construcții. Termeni și definiții

09.03.2018,
Nr. 92
din 20.02.2018

NCM B.01.04:2018

Sistematizarea teritoriului și a localițăților. Planuri generale ale întreprinderilor agricole

09.03.2018,
Nr. 93
din 21.02.2018

NCM A.01.05:2018

Modul de adoptare a documentelor normative în construcții interstatale și naționale ale altor țări

09.03.2018,
Nr. 96
din 21.02.2018

NCM С.01.07:2018

Сlădiri social-administrative ale întreprinderilor industriale

09.03.2018,
Nr. 97
din 21.02.2018

NCM L.02.12-1:2018

Indicator de prețuri de referință pentru lucrări de prospecțiuni geodezice

09.03.2018,
Nr. 98
din 21.02.2018

Amendament
NCM.A.07.02
:2012/A1:
2017

Procedura de elaborare, avizare, aprobare și conținutul-cadru al documentației de proiect pentru construcții. Cerințe și prevederi principale

30.03.2018,
Nr. 375
din 18.12.2017

Regulament sisteme exterioare apeduct sub
200 m3/zi

Regulament privind principiile de bază în proiectarea și construcția sistemelor exterioare de alimentare cu apă a localităților mici, cu un consum sub 200 m3/zi

13.04.2018,
Nr. 179
din 04.04.2018

Amendament
CP G.05.01
:2014/A1:
2018

Dispoziții generale de priectare și construcție a sistemelor de distribuție a gazelor din țevi de metal și polietilenă

20.04.2018,
Nr. 185
din 05.04.2018


CP G.04.11
:201
7

Metodologia de calcul a pierderilor de căldură, a consumului neînregistrat de apă caldă, a pierderilor de apă caldă în sistemele comunale de alimentare cu apă caldă menajeră
Partea 2 < Calculul pierderilor de căldură în sistemele comunale de alimentare cu apă caldă me

20.04.2018,
Nr. 194
din 11.04.2018