Noutăţi recente

11.05.2012

Marcel Răducan ministrul Dezvoltării Regionale și Construcțiilor și Edmunds Sprūdžs Ministrul Protecţiei Mediului şi Dezvoltare Regională din Letonia vor semna mîine, 28 iunie, un Acord Internațional de colaborare în domeniul dezvoltării regionale.

14.05.2012

La data de 29 iunie 1994, 11 dintre statele situate în Bazinul Dunării (Austria, Bulgaria, Croaţia, Republica Cehă, Germania, Ungaria, Republica Moldova, România, Republica Slovacă, Slovenia şi Ucraina), precum şi Comisia Europeană, au semnat la Sofia (Bulgaria), Convenţia privind cooperarea pentru protecţia şi utilizarea durabilă a fluviului Dunărea. Republica Moldova a ratificat Convenţia prin Hotărîrea Parlamentului Nr. 323 din 17.03.1999.

15.05.2012

Letonia va sprijini Republica Moldova în promovarea dezvoltării regionale prin acordarea asistenței în obţinerea şi utilizarea fondurilor europene și străine în domeniul protecţiei mediului şi infrastructurii, politicii în domeniul climei, dezvoltării regionale şi cooperării teritoriale. De asemenea, experții letoni vor efectua un schimb de experiență cu specialiștii din Moldova în vederea bunelor practici în planificarea strategică şi spaţială regională şi locală, metodologia de elaborare a programelor de dezvoltare la nivel local şi regional.

10.07.2012

9 proiecte de dezvoltare regională din cele 29 aprobare spre implementare pînă la finele anului 2013 vor fi recepționate în luna iulie curent, iar alte 10 vor fi finalizate pînă la finele anului curent.

Implementarea proiectelor de dezvoltare regională și valorificarea mijloacelor financiare ale Fondului Național de Dezvoltare Regională au fost subiectele ordinii de zi a ședinței de lucru în care s-au întrunit membrii Consiliului Național de Coordonare a Dezvoltării Regionale în după amiaza zilei de astăzi. De asemenea, subiecte de discuție au constituit și redistribuirea banilor din FNDR, în limitele alocațiilor pentru anul 2012, pentru proiectele aprobate anterior; revizuirea, actualizarea și dezvoltarea cadrului legal-normativ și strategic din domeniul dezvoltării regionale; precum și rezultatele evaluării notelor conceptuale din cadrul Apelului de propuneri de proiecte din 2012.

04.07.2012
Serviciul de presă al Ministerului Dezvoltării Regionale și Construcțiilor

Directorii Agențiilor de Dezvoltare Regională Centru, Nord și Sud și-au intensificat vizitele în teritoriu, aceștia monitorizează efectuarea lucrărilor la proiectele de dezvoltare regională pentru a asigura o implementare eficientă dar și pentru a impulsiona antreprenorii să respecte graficele de execuție a lucrărilor și dare în exploatare a obiectelor.

03.07.2012
Serviciul de Presă al Ministerului Dezvoltării Regionale și Construcțiilor

Astăzi, în comuna Cotul Morii din raionul Hîncești a fost pusă prima piatră la construcția școlii primare –grădiniță și a fost inaugurat Centrul de Sănătate din localitate.

Oficialii Ministerului Dezvoltării Regionale și Construcțiilor au prezentat, în cadrul festivității solemne, proiectul obiectului construcției și au comunicat detaliat modalitatea de comunicare dintre blocurile funcțional separate. Ministrul Dezvoltării Regionale și Construcțiilor Marcel Răducan a menționat că proiectul prevede construcția a 6 blocuri, inclusiv galeriile de trecere, astfel încît, în perioada rece a anului sau în timpul precipitațiilor elevii vor avea acces la cantină sau în sala de sport prin interiorul instituției. De asemenea, ministrul a comunicat că obiectul construcției urmează să fie dat în exploatare la începutul sezonului rece.

Pagini: 1 2345»
Inscrie-te la această secțiune cu adresa de email: