Noutăţi şi Evenimente

03.02.2020
Ministerul Economiei și Infrastructurii a Republicii Moldova a introdus Catalogul materialelor de construcții eficiente energetic.
Pentru a vizualiza Catalogul, navigați la rubrica Normative în Construcții, secțiunea Catalogul caracteristicilor termotehnice ale materialelor de constucții, s-au click aici

14.11.2019


 Seminar "Implementarea și aplicarea Eurocodurilor în Republica Moldova"

Pe data de 13 noiembrie a avut loc seminarul cu tematica „Implementarea și aplicarea Eurocodurilor în Republica Moldova”, organizat de Agenția pentru Dezvoltare din Republica Cehă, având în calitate de invitat ambasadorul Republicii Cehe în Republica Moldova, Dl Zdenek Krejci.

Seminarul a fost organizat în cadrul Proiectului „Implementarea și aplicarea Eurocodurilor în Republica Moldova și sporirea accesului la standardele europene”, finanțat de Guvernul Republicii Cehe prin intermediul Agenției Cehe pentru Dezvoltare și realizat de Oficiul de Standardizare, Metrologie și Testare al Republicii Cehe. Este un proiect de fortificare a capacităților instituțiilor din țară, implicate în procesul de proiectare, producere a materialelor de construcții şi inginerie.

Dna Svetlana Dogotaru, Secretar de Stat în cuvântarea de deschidere a menționat faptul că „implementarea Eurocodurilor va contribui la o transformare esențială a sistemului național de documente normative în domeniul construcțiilor.

Utilizarea standardelor europene în construcții va facilita accesul investitorilor străini pe piața Republicii Moldova, precum şi va contribui la participarea companiilor de construcții din țară, în cadrul proiectelor internaționale”.

De asemenea, implementarea Eurocodurilor în Republica Moldova va contribui la: armonizarea pieței de servicii în sectorul construcțiilor; va încuraja şi facilita marketingul şi utilizarea materialelor, componentelor structurali şi kiturilor (echipamentelor); prin instituirea unui cadru comun de proiectare, Eurocodurile vor spori şi vor servi drept bază unică pentru cercetări şi dezvoltări în domeniul ingineriei civile; transparența sporită în metodele de proiectare va facilita comunicarea dintre proiectanți, autorități şi clienți; vor fi elaborate mijloace comune pentru a asista proiectarea: manuale, ghiduri, soft-uri; va creste competitivitatea pe plan mondial a firmelor de inginerie civilă, antreprenorilor, proiectanților şi producătorilor de materiale de construcții; va duce la un nivel uniform de securitate a construcțiilor; va facilita armonizarea cu Eurocodurile a reglementărilor naționale în construcții.

La încheierea seminarului s-au stabilit viitoarele colaborări privind dezvoltarea proiectului, ce ține de aplicarea Eurocodurilor în Republica Moldova.

 

Materialele seminarului pot fi descărcate aici
02.05.2019

Pe data de 02 mai 2019 a avut loc un seminar cu tematica „Acreditarea conform standardului SM EN ISO/IEC 17025:2018 Cerințe generale pentru competența laboratoarelor de încercări și etalonări”, în cadrul proiectului programul de cooperare pentru dezvoltare „Implementarea Eurocodurilor în Republica Moldova“, susținut de Republica Cehă.

La seminar au participat reprezentanții laboratoarelor de analize şi încercări în construcții și Organismelor de evaluare a conformității.

Prezentări:Utilizarea acreditării în evaluarea conformității produselor introduse pe piață în cadrul UE, Acreditarea laboratoarelor din domeniul construcțiilor în Republica Moldova, Autorizație, Regulation (EU) No 305/2011 - Produse de construcții, Modificări majore între versiunile 2005 și 2017 ale standardului ISO/IEC 17025


31.03.2019
Pentru o căutare eficientă a documentelor normative în construcții, navigăm către butonul căutare normative în secțiunea Normative în construcții s-au click aici, Pentru a găsi normativul dorit, introducem indicativul s-au titlul documentului normativ. Este foarte important ca indicativul s-au titlul să fie indicat la fel ca în documentul normativ.
Exemplu:indicativ indicat greșit CP G05012014, CP  G.05.012014, CPG05.01-2014, indicativ indicat corect:CP G.05.01-2014
În acest fel documentul normativ căutat va fi găsit in baza de date a portalului.

30.07.2018
Ministerul Economiei și Infrastructurii a inițiat procesul de reformare a sistemului de reglementare tehnică a construcţiilor, în scopul armonizării acestuia cu standardele europene şi internaţionale.
Reformarea sistemului de reglementare tehnică a construcţiilor este un proces complex şi de durată, care presupune existenţa unei perioade de tranziţie de la normativele în construcţii în vigoare la standardele europene şi internaţionale.
Reieșind din cele relatate mai sus, Ministerul Economiei și Infrastructurii a elaborat Catalogul documentelor normative în construcții în vigoare pe teritoriul Republicii Moldova la data de 01 ianuarie 2018, care urmează a fi actualizat anual. Documentele normative în construcţii incluse în Catalog sunt în vigoare pe teritoriul Republicii Moldova, pînă la înlocuirea sau armonizarea lor cu standardele europene şi internaționale respective.

Pentru a face cunoștință cu Catalogul Documentelor Normative în Construcții 2018 Ediția II
Accesați pagina Catalogul Normativelor, în secțiunea Normative în Construcții
Inscrie-te la această secțiune cu adresa de email: