Noutăţi şi Evenimente

19.05.2017
Ministrul Dezvoltării Regionale și Construcțiilor, Vasile Bîtca împreună cu Secretarul de Stat al ministerului, Dorin Andros s-au întîlnit cu Secretarul de Stat al Ministerul Dezvoltării, Administraţiei şi Fondurilor Europene al României (MDRAPFE), Virgil-Alin Chirilă. Întrevederea a avut loc în cadrul lucrărilor Comisiei Interguvernamentale Republica Moldova - România pentru Integrare Europeană ce s-a desfășurat  astăzi, la Chișinău.

În cadrul dialogului, ministrul Vasile Bîtca și-a exprimat recunoștința față de suportul acordat de Guvernul României țării noastre și a remarcat  principalele succese ale colaborării bilaterale. La fel ministrul a vorbit despre propunerile de proiecte pentru Programul de Cooperare pentru anul 2017.

Secretarul de Stat al Ministerul Dezvoltării, Administrației şi Fondurilor Europene al României (MDRAPFE), Virgil-Alin Chirilă a reconfirmat sprijinul României pentru țara noastră în parcursul european, subliniind disponibilitatea de a oferi schimb de experiență și bune practici în promovarea și realizarea politicii de dezvoltare regională.

Interlocutorii au discutat despre continuarea implementării Acordului interguvernamental privind programul de asistență tehnică și financiară în baza unui ajutor financiar nerambursabil în valoare de 100 mln euro, despre dezvoltarea cooperării la nivel regional în vederea dezvoltării echilibrate a regiunilor, precum și despre cooperarea în domeniul Strategiei Uniunii Europene pentru regiunea Dunării (SUERD). De asemenea, subiecte de discuție au constituit și aspectele colaborării bilaterale în domeniul standardelor în construcții.  

Totodată, oficialii au precizat că în protocolul ședinței  Comisiei Interguvernamentale Republica Moldova - România pentru Integrare Europeană au fost incluse și principalele proiecte și acțiuni prioritare ce urmează a fi realizate de ministerele omoloage din ambele țări în domeniul dezvoltării regionale.

 

19 mai 2017

Serviciul de presă al Ministerului Dezvoltării Regionale și Construcțiilor 

16.05.2017
Ministrul Dezvoltării Regionale și Construcțiilor, Vasile Bîtca a participat astăzi, la atelierul de informare privind cel de-al doilea apel de proiecte pentru Programul Transnațional Dunărea 2014-2020, organizat la Chișinău. Evenimentul a avut drept scop informarea autorităților publice centrale și locale,  ONG-urilor din țara noastră cu aspectele generale ale apelului, prioritățile și regulile naționale de participare.

"Am așteptat lansarea acestui apel şi am discutat cu instituțiile interesate în aplicarea şi implementarea proiectelor transnaționale. În cadrul Programul Transnațional Dunărea 2014-2020, țara noastră va beneficia de proiecte în valoare totală de 5 mln euro pentru  îmbunătățirea politicilor publice și dezvoltarea cooperării instituționale. Prin toate proiectele pe care le realizăm ne propunem să construim viitorul acasă. În acest sens,  Programul Transnațional Dunărea este o oportunitate pentru țara noastră", a subliniat ministrul Dezvoltării Regionale și Construcțiilor, Vasile Bîtca, în mesajul de salut la atelierul de informare.

În context, ministrul Vasile Bîtca a menționat că Programul Transnațional Dunărea 2014-2020 susține finanțarea proiectelor implementate de un parteneriat transnațional extins, care au drept obiectiv îmbunătățirea politicilor publice și a cooperării instituționale, precum și implementarea priorităților Strategiei UE pentru regiunea Dunării (SUERD).

"Programul Transnațional Dunărea este programul unic cu caracter eligibil pentru Republica Moldova, ce ar putea oferi posibilități enorme în crearea de parteneriate și schimburi de experiență, în scopul de a asigura o implementare eficientă și durabilă a Strategiei UE pentru Regiunea Dunării", a precizat ministrul Vasile Bîtca.

La rîndul lor, oficialii europeni și-au exprimat disponibilitatea de a susține țara noastră în parcursul european.

"Austria a fost mereu printre susținătorii Republicii Moldova și a progreselor țării în tendința de integrare europeană. Ne bucurăm să constatăm participarea activă a țării în acțiunile Strategiei UE pentru Regiunea Dunării și suntem siguri că Programul Transnațional va oferi și mai multe oportunități de finanțare", a subliniat Șeful Oficiului ADA, Alexander Karner, în debutul evenimentului.

De asemenea, Delegația UE și-a exprimat disponibilitate de susținere în continuare a țării noastre.

"Prin intermediul programelor de cooperare Comisia Europeană acordă posibilitatea schimbului de experiență și cooperare cu instituțiile din țările UE la implementarea proiectelor comune", a menționat, Șeful Secției Cooperare a Delegația Uniunii Europene din Republica Moldova, Aneil Singh.

Amintim, Republica Moldova este parte a Strategiei UE pentru Regiunea Dunării din anul 2010, iar Ministerul Dezvoltării Regionale și Construcțiilor este coordonator al implementării și promovării acesteia în țara noastră. De asemenea, Strategia este menționată în calitate de instrument de dezvoltare regională echilibrată în Acordul de Asociere și include prioritățile strategice naționale și sectoriale, iar implementarea acesteia şi dezvoltarea inițiativelor Dunărene, reprezintă un interes național.

 

16 mai 2017

Serviciul de presă al Ministerului Dezvoltării Regionale și Construcțiilor

16.05.2017
Viceministrul Dezvoltării Regionale și Construcțiilor, Anatolie Zolotcov participă, în perioada 15-18 mai, curent, la Conferința Internațională a Politicii Naționale de Dezvoltare Urbană, ce se desfășoară la Paris, Franța.

Evenimentul constituie o primă reuniune ce oferă oportunitatea dezbaterii obiectivelor de dezvoltare durabilă, a agendei globale de dezvoltare urbană, precum și a problemelor ce țin de realizarea politicii naționale de dezvoltare urbană.

La Conferință viceministrul Zolotcov prezintă două rapoarte cu referire la politica națională a țării noastre în domeniul urbanismului și Planul de acțiuni în domeniul locuințelor, urbanismului și managementul terenurilor, pentru următorii 8 ani.

"Avem scopul să realizăm un schimb de experiență și bune practici în domeniul dezvoltării urbane pentru a îmbunătăți acțiunile în domeniu. După dialogul din cadrul atelierelor de lucru vom fi capabili să revedem procesul de proiectare, implementare, monitorizare și evaluare a politicii naționale de dezvoltare urbană. Tuturor participanților le sunt oferite noi oportunități de dezvoltare", a precizat viceministrul Dezvoltării Regionale și Construcțiilor, Anatolie Zolotcov , în prezentarea  sa din cadrul Conferinței. De asemenea, oficialul a subliniat că evenimentul constituie un forum global ce prezintă interes sporit și este util primarilor și tuturor celor ce implementează politicile urbane naționale.

La evenimentul de la Paris participă oficiali guvernamentali, funcționari, organizații non-guvernamentale, din diferite țări, care activează în domeniul politicii de dezvoltare urbană. 

 

16 mai 2017

Serviciul de presă al Ministerului Dezvoltării Regionale și Construcțiilor

10.05.2017
Guvernul Cehiei va oferi circa 850 mii de euro pentru realizarea unui proiect de planificare urbană și teritorială în Republica Moldova. Despre scopul și activitățile proiectului a discutat  ministrul Dezvoltării Regionale și Construcțiilor, Vasile Bîtca, la Praga, Cehia, în cadrul vizitei oficiale a delegației din Republica Moldova, condusă de  Prim-ministrul, Pavel Filip.

"Apreciem cooperarea cu Agenția Cehă pentru Dezvoltare ce a manifestat disponibilitatea în elaborarea conceptului de dezvoltare națională a teritoriului și elaborarea anexelor Eurocodurilor pentru țara noastră. Ne dorim ca relațiile de colaborare dintre Republica Cehă și Republica Moldova în domeniul dezvoltării regionale să sporească pe viitor prin identificarea a noi inițiative comune și realizarea schimbului de bune practici", a subliniat ministrul Dezvoltării Regionale și Construcțiilor, Vasile Bîtca, în discuțiile oficiale purtate la Praga.

Totodată, ministrul Vasile Bîtca a precizat că disponibilitatea Guvernului Cehiei de susținere a unui proiect în domeniul planificării urbane și teritoriale din țara noastră a fost exprimată în cadrul unei întrevederi, la Chișinău, cu reprezentanții Ambasadei Republicii Cehe în țara noastră și specialiști instituțiilor publice din Cehia, în cadrul căreia s-a discutat despre Programul de cooperare dintre Republica Cehă cu Republica Moldova 2018 - 2023. De asemenea, în cadrul dialogului partea cehă și-a exprimat disponibilitatea de a oferi 850 mii euro pentru realizarea unui proiect în domeniul planificării urbane și teritoriale din Republica Moldova.

În discuțiile oficiale, Premierul Republicii Cehe, Bohuslav Sobotka a subliniat că Republica Moldova se menține în lista statelor de interes pentru economia cehă în Strategia de promovare a exportului pentru perioada 2012-2020 și că Cehia își exprimă disponibilitatea de susţinere a dezvoltării Republicii Moldova pe termen lung. „Cehia este gata să acorde susţinere Republicii Moldova în implementarea tehnologiilor moderne în domeniul agriculturii, în realizarea reformelor sociale, în sectorul construcţiilor şi al dezvoltării regionale", a declarat Bohuslav Sobotka.

Menționăm, Ministerul Dezvoltării Regionale și Construcțiilor din RM și Agenția Cehă pentru Dezvoltare au semnat în iunie 2016 un Memorandum de înțelegere, în baza căruia la începutul anului curent  a fost lansat proiectul „Implementarea Eurocodurilor în Republica Moldova și sporirea accesului la standarde", care urmează a fi implementat în următorii doi ani. De asemenea, în următorii trei ani urmează să fie realizat proiectul sus menționat în domeniul planificării teritoriale.

 10 mai 2017

Serviciul de presă al MInisterului Dezvoltării Regionale și Construcțiilor

27.04.2017
Astăzi, la Ministerul Dezvoltării Regionale și Construcțiilor a avut loc o masă rotundă cu scopul de a informa constructorii din țara noastră despre utilizarea noilor tehnologii în proiectarea, construirea și reabilitarea drumurilor, a căilor ferate, a poligoanelor pentru deșeuri, a pistelor aeroportuare, etc. Informația a fost prezentată de reprezentanții unei firme producătoare de materiale de construcții din Germania.

"Ministerul Dezvoltării Regionale și Construcțiilor susține și promovează noile tehnologii, echipamente, aparate, maşini, mecanisme performante şi noi materiale de construcție ce asigură calitate înaltă la standarde europene și bineînțeles la costuri accesibile utilizatorului din țara noastră. În contextul, proiectelor de dezvoltare ce sunt realizate pe întreg teritoriul țării informațiile ar putea fi eficiente pentru antreprenorii, constructorii, proiectanții ce participă la implementarea proiectelor", a subliniat viceministrul Dezvoltării Regionale și Construcțiilor, Ion Stratulat, în discursul de deschidere a evenimentului.

În cadrul discuțiilor producătorii germani au vorbit despre utilizarea materialelor geosintetice în domeniul construcțiilor. Ei au menționat că folosirea acestor materiale pentru lucrările de construcții reprezintă o soluție performantă comparativ cu tehnicile clasice de construcție și sunt mai ieftine ca și preț. Potrivit lor materialele geosintetice îndeplinesc funcția de separare, filtrare și protecție, protecție erozională, impermeabilizare, drenaj și sunt eficiente în construcția și reabilitarea îmbrăcămintei asfaltice rutiere, construcția și consolidarea podurilor, a gropilor pentru deșeuri, reabilitare căilor ferate și a construcțiilor hidrotehnice, etc.  

La masa rotundă au participat arhitecți, proiectanți, constructori, producători de materiale de construcție din țara noastră, precum și reprezentanți ai autorităților publice locale.

 

27 aprilie 2017

Serviciul de presă al Ministerului Dezvoltării Regionale și Construcțiilor

Inscrie-te la această secțiune cu adresa de email: