Guvernul Marii Britanii va acorda peste un milion de Euro pentru dezvoltarea regională din Republica Moldova

29.06.2012

Circa £1.5 milioane (aproximativ 1.75 milioane Euro) constituie Suportul Bugetar pentru Dezvoltarea Regională din ţara noastră, oferit de Guvernul Marii Britanii, fapt confirmat ieri, prin semnarea Memorandumul de înţelegere dintre Departamentul pentru Dezvoltare Internaţională al Regatului Unit al Marii Britanii şi Irlandei de Nord (DFID) şi Guvernul Republicii Moldova.

Banii vor fi direcţionate către Fondului Naţional pentru Dezvoltare Regională pentru susţinerea proiectelor din prima rundă de selectare a propunerilor de proiecte iniţiată în mai 2010 de către cele trei Agenţii noi de Dezvoltare Regională. Proiectele selectate vor acoperi domenii de importanţă majoră pentru dezvoltarea comunităţilor sărace, aşa ca reabilitarea infrastructurii fizice, susţinerea dezvoltării businessului privat şi a sectorului economic, precum şi creşterea potenţialului turistic şi cel ce ţine de protecţia mediului înconjurător.

În declaraţia rostită după ceremonia de semnare, Ambasadorul Keith SHANNON a precizat că suportul direct la buget complementează programul de cooperare tehnică al DFID în domeniul dezvoltării regionale, implementat în comun cu Agenţia Suedeză pentru Dezvoltare Internaţională (SIDA). Programul cu valoarea totală de £2.9 milioane (aproximativ 3.4 milioane Euro) a fost lansat în mai 2008 cu scopul de a oferi asistenţă Guvernului Republicii Moldova în crearea unui cadrul instituţional în domeniul dezvoltării regionale similar cu cel din multe state ale Uniunii Europene.

„Asistenţa oferită de Departamentul pentru Dezvoltare Internaţională (DFID) în domeniul dezvoltării regionale în Republica Moldova, vine să asiste Guvernul Republicii Moldova în elaborarea şi implementarea politicilor inovative în domeniul dezvoltării regionale, şi are drept scop promovarea creşterii economice şi reducerea sărăciei şi a inegalităţii în Moldova, în conformitate cu cele mai bune practici europene,” a spus Prim-ministrul Vladimir Filat, menţionînd importanţa susţinerii dezvoltării regionale, ţinînd cont de faptul că Republica Moldova este o ţară unde 70% din populaţia săracă locuieşte în regiunile rurale.

Principalele realizări ale ţării noastre în domeniu dezvoltării regionale au fost crearea Consiliilor şi Agenţiilor de Dezvoltare Regională în trei regiuni prioritare (Nord – Bălţi, Centru - Ialoveni şi Sud-Cimişlia), aprobarea, în martie 2010, a Strategiei Naţionale de Dezvoltare Regională şi a strategiilor de dezvoltare regionale pentru fiecare Regiune: Nord, Centru şi Sud.

În parteneriat cu autorităţile locale, societatea civilă şi sectorul privat, MCDR a identificat priorităţile de dezvoltare regională din fiecare regiune, printre care se numără reabilitarea infrastructurii fizice, dezvoltarea sectorului privat şi a pieţii forţei de muncă, protecţia mediului şi atractivitatea turistică. Totodată, a fost creat Fondul Naţional pentru Dezvoltare Regională, ca şi mecanism eficient pentru finanţarea dezvoltării regionale atît din propriile resurse, precum şi din asistenţa oferită de partenerii de dezvoltare, iar Guvernul a alocat din bugetul de stat pentru anul 2010 echivalentul a 135 de milioane de lei pentru Fondul de Dezvoltare Regională.

Amintim că, în perioada mai - iunie 2010 Agenţiile de Dezvoltare Regională au lansat concursul de selectare a proiectelor prioritare care urmează sa fie finanţate din Fondul pentru Dezvoltare Regională. Din cele 135 de proiecte depuse, au fost inaintate spre aprobare către Consiliul Naţional de Coordonare a Dezvoltării Regionale 89 de proiecte. Astfel, din cele 89 de proiecte, care urmează a fi finanţate din Fondul naţional pentru dezvoltare regională: 45 sînt adresate reabilitării infrastructurii, 13 ţin de susţinerea sectorului privat şi 31 - pentru îmbunătăţirea factorilor de mediu şi a atractivităţii turistice.