Privind evaluarea pagubelor materiale aduse clădirilor Parlamentului şi Preşedinţiei Republicii Moldova, reabilitarea şi modernizarea lor

20.07.2009

Ministerul Construcţii şi Dezvoltării Teritoriului în conformitate cu Dispoziţia Guvernului Republicii Moldova, cu concursul a 2 grupuri de lucru, constituite prin ordinul Ministrului au efectuat investigaţii privind volumul fizic şi financiar de pagube pricinuite clădirilor menţionate în urma actelor de vandalizare produse în ziua de 7 aprilie curent, precum şi necesarul de lucrări, de asemenea exprimate în volum fizic şi financiar pentru reparaţia şi reabilitarea clădirilor în conformitate cu normele moderne de proiectare şi construcţie.

În urma lucrului efectuat au fost întocmite rapoarte de expertiză privind estimarea pierderilor în urma acţiunilor din 07 aprilie 2009 la sediile Preşedinţiei şi Parlamentului Republicii Moldova cu recomandări de reabilitare şi modernizare a edificiilor. Măsurile de reabilitare şi cuantumul lor au fost aprobate în unanimitate de toate părţile implicate în proces. Grupurile de lucru au examinat starea tehnică a sediilor Parlamentului şi Preşedinţiei Republicii Moldova prin aplicarea metodei vizuale, foto şi video-fixarea elementelor de construcţii, reţelelor inginereşti şi echipamentului tehnic. Grupurile de lucru au întrunit cca 50 de experţi ai Ministerului Construcţiilor şi Dezvoltării Teritoriului, Serviciului de Stat pentru Verificarea şi Expertizarea Proiectelor şi Construcţiilor, Inspecţiei de Stat în Construcţii, Institutelor de Proiectare „Ruralproiect”, “Urbanproiect” şi “Industrialproiect”.

Examinarea stării tehnice a fost efectuată cu descrierea detaliată pentru fiecare nivel, încăpere, cît din interiorul clădirilor atît şi din exteriorul lor, cu aplicarea metodei cantitative şi calitative, care a prevăzut fixarea fiecărei degradări, analiza, provenienţa şi influenţa asupra fiabilităţii pentru tot ansamblul clădirii, precum şi estimarea pierderilor.

Examinarea a fost efectuată după următoarele criterii:

  • influenţa distrugerilor asupra siguranţei în exploatare a obiectivului;
  • corespunderea obiectivelor clasei de importanţă conform cerinţelor documentelor normative în vigoare şi obiectivelor analogice din alte ţări;
  • estimarea şi analiza pierderilor în urma acţiunilor;
  • propuneri de modernizare, reabilitare şi consolidare a obiectivului.

Starea tehnică a clădirilor Preşedinţiei şi Parlamentului.

Important de menţionat este faptul că pe parcursul a cca 30 de ani de existenţă şi exploatare a acestor clădiri toate tipurile de sisteme tehnico-edilitare au atins un grad avansat de uzură.

Acest factor s-a evidenţiat în special la reţelele de încălzire, alimentare cu apă, energie electrică şi canalizare, semnalizare şi stingere antiincendiară. Evident că situaţia cu risc de exploatare a sistemelor nominalizate, învechite din punct de vedere moral, nu corespundea statutului important al acestor clădiri cu destinaţie administrativă. Astfel, evaluînd consecinţele deteriorărilor din data de 7 aprilie, ţinînd cont de concluziile făcute în urma examinării stării tehnice a încăperilor, reţelelor, utilajelor şi echipamentelor, s-au conturat un şir de activităţi prin care s-a început restabilirea funcţionalităţii acestor clădiri, odată cu modernizarea lor.

Ansamblul măsurilor preconizate va spori esenţial nivelul de ergonomie şi securitate - prin crearea unor sisteme integrale video, acces control, alarmă, de protecţie antiincendiară şi de expresivitate artistico-urbanistică a clădirilor. Aceste edificii trebuie să-şi păstreze locul bine meritat între perlele arhitecturii naţionale.

Descrierea degradărilor stabilite în urma examinării Preşedinţiei RM

Grupul de lucru a constatat, că distrugerile au avut loc în urma loviturilor cu pietre, unelte de lemn, de metal extrase de la distrugerea mobilei şi echipamentului tehnic. Finisările încăperilor şi faţadele au suferit în urma incendiilor produse în încăperile imobilului şi inscripţionării cu diferite vopsele, totodată şi în urma acţiunii apelor la stingerea incendiilor. În urma loviturilor cu pietre au suferit feţuiala pereţilor cu marmură de la etajele holului central. Deosebit de grav au suferit vitraliile şi ferestrele, tîmplăria în urma spargerilor forţate. Tavanele suspendate de tip „acmigran şi traverton” sunt distruse în urma loviturilor cu pietre.

Examinările au stabilit distrugerea instalaţiilor sistemului de supraveghere video, aparatajului de telecomunicaţii, reţelei şi echipamentului de birou (copiatoare, computere etc.).

Sunt distruse încăperile auxiliare ale sălii de decoraţie (camera de păstrare a distincţiilor de stat), în special a suferit mobilierul, elementele decorative (vazele de flori, tablourile etc.).

A suferit substanţial aspectul exterior al clădirii. Plăcile din piatră de calcar sunt distruse în urma loviturilor, ştirbite şi pe unele sectoare sunt afectate în urma incendiului. Complexele architectonico-tehnice de acces în clădire sunt complet distruse.

Deosebit de grav a suferit amenajarea teritoriului adiacent. S-au distrus porţiuni masive de pavaje şi placaje din granit. S-au demontat porţiuni mari din dale de beton şi aruncate în elementele clădirii. Sunt nimicite spaţiile verzi, inclusiv plantele decorative din gazoanele amenajării. Este distrus sistemul de iluminare exterior.