256 de construcții neautorizate depistate pe parcursul primelor 5 luni ale anului 2012

25.06.2012

Pe parcursul primelor 5 luni ale anului 2012 Inspecția de Stat în Construcții a depistat 256 de construcții neautorizate pe teritoriul țării, dintre acestea 152 în Chișinău, motivul apariției acestor construcții fiind nerespectarea Legii de către Administrațiile Publice Locale (APL) la elaborarea și emiterea certificatului de urbanism și autorizației de construcție. În acest context, astăzi la Ministerul Dezvoltării Regionale și Construcțiilor s-a desfășurat cea de-a doua sesiunea a mesei rotunde cu tematica „Implementarea Legii nr.163 din 09.07.2010, privind autorizarea executării lucrărilor de construcție”. Scopul evenimentului este de a discuta cu reprezentanții APL despre rolul elaborării, reactualizării și respectării Planurile Urbanistice Generale (PUG) al localităților – document de bază pentru asigurarea proiectării și planificării lucrărilor de construire, de sistematizare, de reconstruire sau de restructurare a unui sat sau oraș, precum și despre responsabilitatea autorităților locale de nivelul I și II în planificarea dezvoltării localității.

Astfel, Ion Pascal viceministrul dezvoltării regionale și construcțiilor a specificat în mesajul de salut că reuniunea de astăzi trebuie să scoată în vileag problemele autorizării executării lucrărilor de construcție, precum și lacunele Legii pentru a putea iniția modificări. De asemenea, viceministrul a menționat că, din cauza lipsei Planurile Urbanistice Generale a localităților amplasarea construcțiilor în teritoriu are loc haotic, astfel, în cazul producerii calamităților naturale se înregistrează pagube materiale enorme.

În acest context, Dorina Nicorici, specialist al Direcției arhitectură, proiectări, urbanism și amenajare a teritoriului din MDRC a comunicat că actualmente 17 din cele circa 1614 de localități rurale, precum și alte 19 orașe din 57 din țară dețin un PUG.

Totodată, Anton Barbalat șef al Direcției organizare, sistematizare și analiză a controlului în construcții din cadrul Inspecției de Stat în Construcții a specificat că pentru a soluționa problema construcțiilor neautorizate este necesară eliberarea autorizației de construcție doar după verificarea completă a documentației de proiect, inclusiv a devizului de cheltuieli. De asemenea, acesta a mai adăugat că atît în Chișinău cît și în localitățile țării APL nu respectă legislația la capitolul proiectare, urbanism și amenajarea teritoriului.

În cadrul evenimentului de astăzi, specialiștii ministerului au mai specificat încălcările depistate în regiunea de Centru a țării, inclusiv în orașul Chișinău la capitolul autorizarea executării lucrărilor de construcție și au analizat propunerile înaintate de APL privind modificările necesare legislației in domeniu.