Monitorizarea continuă a lucrărilor asigură implementarea eficientă a proiectelor

04.07.2012

Directorii Agențiilor de Dezvoltare Regională Centru, Nord și Sud și-au intensificat vizitele în teritoriu, aceștia monitorizează efectuarea lucrărilor la proiectele de dezvoltare regională pentru a asigura o implementare eficientă dar și pentru a impulsiona antreprenorii să respecte graficele de execuție a lucrărilor și dare în exploatare a obiectelor.

Astfel, în primele trei zile ale săptămînii curente Tudor Meșină directorul ADR Centru a întreprins vizite de lucru în localitățile Bujor, Sireți, Ungheni, Vatici, Telenești, Ulmu și Călărași. Acesta a fost însoțit de specialiștii secției managementul proiectelor a agenției și împreună au observat gradul de execuție a lucrărilor de construcție în proiecte.

În acest context, în cadrul proiectului „Dezvoltarea social-economică a satului Bujor prin renovarea drumuluiL571 R33-Bujor-Mireşti(km 0+00-km3+200)” a fost aplicată îmbrăcămintea asfaltică pe porțiune de 1,4 km de drum și lucrările de terasament pentru curățirea rigolelor de scurgere a apelor pluviale, precum și au fost instalate panourile de informare.

În satul Roșcani s-a dat startul lucrărilor de construcție a podului din localitate. Construcția podului are loc în cadrul proiectului „Colaborare regională pentru îmbunătăţirea condiţiilor social- economice a s. Sireţi şi s. Roşcani, raionul Străşeni”, proiect estimat la suma de 2007953,11 lei.

La proiectul din raionul Ungheni - „12000 cetăţeni aprovizionaţi cu apă potabilă în 12 localităţi” a fost identificat traseul apeductului și au fost discutate posibilitățile de amplasare a stației de tratare a apelor.

Totodată, a fost organizată recepția la terminarea lucrărilor pentru 77 de platforme construite în cadrul proiectului „Construcția platformelor pentru depozitarea deșeurilor solide/managementul deșeurilor solide” pentru locuitorii sin s.Vatici.

În contextul implementării eficiente a proiectelor Maria Culeșov, directorul ADR Sud a organizat ședințe de lucru cu antreprenorii și managerii proiectelor la fața locului pentru a discuta etapele implementării fiecărui proiect și repectarea graficului de execuție a lucrărilor.

Astfel, în cadrul reevaluării documentaţiei de proiect a proiectului ,,Turism sportiv în promovarea imaginii regiunii" în cadrul căruia are loc construcția Complexului Sportiv din Căușeni s-a stabilit necesitatea unei surse financiare suplimentare pentru finalizarea proiectului. Actualmente fiind finalizate lucrările de betonare și de montare a fermelor pentru acoperiș.

Pe parcursul săptămînii a fost examinată starea lucrărilor efectuate în cazul construcției drumului de acces Dimitrova-Acui, raionul Cantemir. În prezent în proporţie de 70 % sunt executate lucrări de terasament (scoaterea stratului vegetal, construcţia casetei drumului). Pe porţiunea unde s-a ajuns la cota de proiect a terasamentului se efectuează lucrări de construcţie a sistemului rutier. Concomitent se execută lucrări de artă: construcţia podeţelor tubulare şi dreptunghiulare. În cadrul şedinţei de lucru cu reprezentanţii Institutului de proiectare, managerul de proiect, antreprenorul şi ADR Sud au fost abordate subiecte care ţin de majorarea volumelor de lucrări ca urmare a imposibilităţii exploatării carierei de nisip. Urmează ca institutul de proiectare să stabilească volumul de lucrări adiţionale. Graficul de execuţie a lucrărilor fiind respectat.

În procesul de efectuare a lucrărilor în proiectul reabilitarea zonei de odihnă şi agrement ,,Lacul Sărat" din Cahul s-au constatate dificultăţi tehnice, fiind depistate izvoare care complică procesul de evacuare a apei din lac. Drept urmare lucrările au fost stopate până la identificarea soluţiei de către institutului de proiectare. Dificultăţile pun în pericol executarea lucrărilor conform graficului stabilit - noiembrie 2012.

Amintim că ADR Centru are în implementare 15 proiecte, inclusiv două finanțate cu suportul Agenției de Cooperare Internațională a Germaniei (GIZ), iar proiectele nominalizate ce sunt implementate de ADR Sud sunt finanțate din Fondul Național de Dezvoltare Regională.