Seminar cu tematica „Acreditarea conform standardului SM EN ISO/IEC 17025:2018 Cerințe generale pentru competența laboratoarelor de încercări și etalonări”

02.05.2019

Pe data de 02 mai 2019 a avut loc un seminar cu tematica „Acreditarea conform standardului SM EN ISO/IEC 17025:2018 Cerințe generale pentru competența laboratoarelor de încercări și etalonări”, în cadrul proiectului programul de cooperare pentru dezvoltare „Implementarea Eurocodurilor în Republica Moldova“, susținut de Republica Cehă.

La seminar au participat reprezentanții laboratoarelor de analize şi încercări în construcții și Organismelor de evaluare a conformității.

Prezentări:Utilizarea acreditării în evaluarea conformității produselor introduse pe piață în cadrul UE, Acreditarea laboratoarelor din domeniul construcțiilor în Republica Moldova, Autorizație, Regulation (EU) No 305/2011 - Produse de construcții, Modificări majore între versiunile 2005 și 2017 ale standardului ISO/IEC 17025