Seminar „Implementarea și aplicarea Eurocodurilor în Republica Moldova”

14.11.2019


 Seminar "Implementarea și aplicarea Eurocodurilor în Republica Moldova"

Pe data de 13 noiembrie a avut loc seminarul cu tematica „Implementarea și aplicarea Eurocodurilor în Republica Moldova”, organizat de Agenția pentru Dezvoltare din Republica Cehă, având în calitate de invitat ambasadorul Republicii Cehe în Republica Moldova, Dl Zdenek Krejci.

Seminarul a fost organizat în cadrul Proiectului „Implementarea și aplicarea Eurocodurilor în Republica Moldova și sporirea accesului la standardele europene”, finanțat de Guvernul Republicii Cehe prin intermediul Agenției Cehe pentru Dezvoltare și realizat de Oficiul de Standardizare, Metrologie și Testare al Republicii Cehe. Este un proiect de fortificare a capacităților instituțiilor din țară, implicate în procesul de proiectare, producere a materialelor de construcții şi inginerie.

Dna Svetlana Dogotaru, Secretar de Stat în cuvântarea de deschidere a menționat faptul că „implementarea Eurocodurilor va contribui la o transformare esențială a sistemului național de documente normative în domeniul construcțiilor.

Utilizarea standardelor europene în construcții va facilita accesul investitorilor străini pe piața Republicii Moldova, precum şi va contribui la participarea companiilor de construcții din țară, în cadrul proiectelor internaționale”.

De asemenea, implementarea Eurocodurilor în Republica Moldova va contribui la: armonizarea pieței de servicii în sectorul construcțiilor; va încuraja şi facilita marketingul şi utilizarea materialelor, componentelor structurali şi kiturilor (echipamentelor); prin instituirea unui cadru comun de proiectare, Eurocodurile vor spori şi vor servi drept bază unică pentru cercetări şi dezvoltări în domeniul ingineriei civile; transparența sporită în metodele de proiectare va facilita comunicarea dintre proiectanți, autorități şi clienți; vor fi elaborate mijloace comune pentru a asista proiectarea: manuale, ghiduri, soft-uri; va creste competitivitatea pe plan mondial a firmelor de inginerie civilă, antreprenorilor, proiectanților şi producătorilor de materiale de construcții; va duce la un nivel uniform de securitate a construcțiilor; va facilita armonizarea cu Eurocodurile a reglementărilor naționale în construcții.

La încheierea seminarului s-au stabilit viitoarele colaborări privind dezvoltarea proiectului, ce ține de aplicarea Eurocodurilor în Republica Moldova.

 

Materialele seminarului pot fi descărcate aici