Ziua Dunării în Republica Moldova

14.05.2012

La data de 29 iunie 1994, 11 dintre statele situate în Bazinul Dunării (Austria, Bulgaria, Croaţia, Republica Cehă, Germania, Ungaria, Republica Moldova, România, Republica Slovacă, Slovenia şi Ucraina), precum şi Comisia Europeană, au semnat la Sofia (Bulgaria), Convenţia privind cooperarea pentru protecţia şi utilizarea durabilă a fluviului Dunărea. Republica Moldova a ratificat Convenţia prin Hotărîrea Parlamentului Nr. 323 din 17.03.1999.

Astfel, la iniţiativa Comisiei Internaţionale pentru Protecţia Fluviului Dunărea (instituţie care coordonează toate activităţile desfăşurate în cadrul Convenţiei), ziua de 29 iuniea fost declarată drept Ziua Dunării. Pentru prima dată Ziua Dunării a fost marcată la 29 iunie 2004. Acest eveniment are scopul de a atrage atenţia opiniei publice şi a factorilor de decizie privitor la importanţa rîului Dunărea pentru dezvoltarea social-economică a macro-regiunii şi necesitatea protecţieiacestui rîu.

În acest context, coordonatorul național pentru Strategia Uniunii Europene pentru Regiunea Dunării (SUERD) în Republica Moldova, DnulVeaceslavGuţuţui, Viceministrul Dezvoltării Regionale şi Construcţiilor a dispus organizarea de evenimente tematice care au rolul de a informa opinia publică privitor la necesitatea utilizării durabile a rîului Dunărea, precum şi la necesitatea implementării Strategiei Uniunii Europene pentru Regiunea Dunării în Republica Moldova.

În acest sens, Agenţia de Dezvoltare Sud în perioada 21 – 26 iunie a desfăşurat o campanie de informare privitor la Strategia Uniunii Europene pentru Regiunea Dunării la Ştefan-Vodă, Cahul şi Cimişlia cu participarea reprezentanţilor administraţiei publice locale din regiunea de Sud. Agenţia de Dezvoltare Centru a organizat la data de 22 iunie anul curent o masa rotundă cu genericul “Strategiile şi programele de cooperare teritorială europeană – noi perspective de dezvoltare regională”. Evenimentul a avut loc în satul Costeşti, raionul Ialoveni cu participarea reprezentanţilor Ministerului Dezvoltării Regionale şi Construcţiilor şi actorilor din regiunea Centru. Agenţia de Dezvoltare Regională Nord va organiza la data de 29 iunie în municipiul Bălţi o masă rotundă dedicată Zilei Dunării cu participarea actorilor din regiunea de Nord a Republicii Moldova.

De asemenea, instituţiile reprezentate în cadrul grupului interinstituţional SUERD desfăşoară evenimente dedicate Zilei Dunării în Republica Moldova. Astfel, Agenţia Turismului va organiza o masă rotundă cu tematica „Intensificarea colaborării cu Organizaţia Mondială a Turismului pentru dezvoltare strategică a turismului în Republica Moldova” la data de 10 iulie anul curent cu participarea reprezentanţilor Ministerului Dezvoltării Regionale şi Construcţiilor, Ministerului Agriculturii, Ministerului Mediului, Ministerului Culturii, Ministerului Economiei, Agenţiile de Dezvoltare Regională, reprezentanţii industriei turismului şi asociaţii obşteşti.

Ministerul Mediului va organiza la data de 29 iunie anul curent evenimente consacrate Zilei Dunării şi o conferinţă ştiinţifico-practică privind problemele actuale ale Prutului la care se vor prezenta comunicări cu genericul „Strategia Dunăreană – noi oportunităţi pentru dezvoltarea durabilă a APL”. La evenimente se preconizează participarea reprezentațiilor autorităţilor publice locale, Agenţia pentru Dezvoltare Regională, populaţia din localitate, invitaţi din România şi din alte localităţi.

În acelaşi context, Ministerul Educaţiei va organiza concursul de compoziţii de artă cu referire la protecţia mediului pe Dunăre, va desfăşura programul ACES (Academia Şcolilor Central Europene – ParteneriatŞcolar Promovarea cooperării regionale), precum şi organizarea unei conferinţe internaţionale „Dunărea – Axă de identitate europeană” în parteneriat cu Universitatea de Stat din Cahul şi Universitatea Danubius din Galați, România.

De asemenea, campanii de informarea privitor la SUERD şi Ziua Dunării vor fi organizate de Ministerul Dezvoltării Regionale şi Construcţiilor, Ministerul Tehnologiei Informaţiei şi Comunicaţiilor, Centrul pentru Combaterea Crimelor Economice şi Corupţiei, şi Ministerul Economiei.

Ţinînd cont de importanţa bazinului Dunării şi a Strategiei Uniunii Europene pentru Regiunea Dunării pentru Republica Moldova, este necesar o implicare activă a tuturor părţilor interesateîn activităţile organizate cu ocazia Zilei Dunării precum şi în procesul de implementare a Strategiei pentru Regiunea Dunării.