CITSSECC

 

Comisia Interstatală (CITSSECC) îşi efectuează activitatea, petrecînd anual două şedinţe, la care se examinează problemele, ce ţin de standardizare, reglementare tehnică şi evaluare a conformităţii în domeniul construcţiilor.


Comisia Interstatală (CITSSECC), fiind organ de lucru al Consiliului Interguvernamental elaborează şi aprobă:

   
 • documentele normative în construcţii interstatale;
 •  
 • standardele interstatale;
 •  
 • modificări la documente normative şi standarde interstatale.

 • Experienţa de elaborare a documentelor normative interstatale a condiţionat premise de creare a sistemului de documente normative interstatale, care se elaborează pe principii de metodologie unificată.

  Documentele normative, care se elaborează în cadrul Comisiei Interstatale se armonizează cu cerinţele directivelor europene.


  Metodologia de elaborare este prezentată în următoarele documente:

  ГОСТ 1.0-92 «Межгосударственная система стандартизации. Основные положения»;

  ГОСТ 1.1-2002 «Межгосударственная система стандартизации. Термины и определения»;

  ГОСТ 1.2-97 «Межгосударственная система стандартизации. Стандарты межго¬сударственные, правила и рекомендации по межгосударственной стандартизации. Порядок разработки, принятия, применения, обновления и отмены»;

  ГОСТ 1.3-2008 «Межгосударственная система стандартизации. Правила и методы принятия межгосударственных и региональных стандартов в качестве межгосударственных стандартов»;

  ГОСТ 1.5-2001 «Межгосударственная система стандартизации. Стандарты межгосударственные, правила и рекомендации по межгосударственной стандартизации. Общие требования к построению, изложению, оформлению, содержанию и обозначению».