Generalităţi

Ministerul Dezvoltării Regionale şi Construcţiilor reprezintă Republica Moldova în cadrul organizaţiilor interstatale:

  • Consiliul Interguvernamental de colaborare în domeniul construcţiilor al ţărilor - membre CSI;
  • CITSSECC - Comisia Interstatală tehnico-ştiinţifică de normare tehnică, standardizare şi evaluare a conformităţii în construcţii (organ de lucru în cadrul Consiliului Interguvernamental).

Aceste organizaţii sunt create prin Acordul de colaborare în domeniul construcţiilor încheiat la 9 septembrie 1994 în or. Moscova de şefii statelor ţărilor CSI, care este ratificat de Parlamentul Republicii Moldova, prin Hotărîrea nr.1354 din 22.10. 1997.


Participarea Republicii Moldova în cadrul Comisiei Interstatale MNTKS contribuie la:

  • armonizarea la nivel regional a legislaţiei şi reglementărilor în construcţii;
  • schimbul de experienţă şi celor mai bune practici în construcţii.

Pentru mai multe informaţii accesaţi pagina-web a Consiliului Interguvernamental.