Documente de politici

ANALIZA EX-ANTE
A impactului politicii publice
Reformarea sistemului de documente normative în construcții. Către standardele de performanță în construcții


FOAIA DE PARCURS 2019
Privind implementarea eurocodurilor

FOAIA DE PARCURS 2016
Privind implementarea eurocodurilor

LINII DIRECTOARE
Privind armonizarea reglementărilor tehnice și standardelor naționale în domeniul construcțiilor cu legislația și standardele europene

STUDIU ANALITIC
Sistemul de documente normative în construcții în Republica Moldova: provocări și perspective în contextul integrării europene