Catalogul Standardelor

01.04.2021

NOTA INFORMATIVĂ

Partea 2

Сatalogul Standardelor Naționale în domeniul construcțiilor” 

Ministerul Economiei și Infrastructurii a inițiat procesul de reformare a sistemului de reglementare tehnică a construcţiilor, în scopul armonizării acestuia cu standardele europene şi internaţionale.

Reformarea sistemului de reglementare tehnică a construcţiilor este un proces complex şi de durată, care presupune existenţa unei perioade de tranziţie de la normativele în construcţii în vigoare la standardele europene şi internaţionale.

Reieșind din cele relatate mai sus, Ministerul Economiei și Infrastructurii a elaborat Catalogul documentelor normative implimentate în domeniul construcţiilor, care este alcătuit din două părți:

PARTEA 1. CATALOGUL DOCUMENTELOR NORMATIVE ÎN CONSTRUCȚII

PARTEA 2. CATALOGUL STANDARDELOR NAȚIONALE ÎN DOMENIUL CONSTRUCȚIILOR:

 - Capitolul 1.  Standarde în Construcţii şi materiale de construcţii.

                       Construcții civile.

Capitolul 2.  Alte standarde implimentate în construcţii. 

Actualizat 01.04-2021

Catalogul Standardelor Naționale în domeniul Construcțiilor partea II Capitolul IDownload 

Catalogul Standardelor Naționale în domeniul Construcțiilor partea II Capitolul II

Download