Despre standarde în domeniul construcțiilor

Importanța aplicării standardelor armonizate în domeniul construcțiilor

Sectorul construcțiilor este unul din cele mai complexe sectoare, care cuprinde: fabricarea produselor pentru construcții, proiectarea clădirilor, structurilor și sistemelor inginerești, execuția lucrărilor de construcție, serviciile inginerești specifice (servicii geodezice și geologice, expertize și evaluări, estimări de costuri etc.), procedurile administrative (autorizarea, controlul de stat al calității lucrărilor, recepția în exploatare a construcțiilor etc.). Cartea albă privind realizarea pieței interne, aprobată de Consiliul European în iunie 1985, prevede la punctul 71 că, în cadrul politicii generale, se va pune accentul pe anumite sectoare, și mai ales pe sectorul construcțiilor, întrucât eliminarea barierelor tehnice în domeniul construcțiilor, în măsura în care acestea nu pot fi înlăturate prin recunoașterea mutuală a echivalenței dintre toate statele membre, trebuie să urmeze noua abordare prevăzută în rezoluția Consiliului din 07 mai 1985, care impune definirea unor cerințe esențiale privind siguranța și a altor aspecte care prezintă o importanță pentru binele general, fără a reduce nivelurile existente și justificate de protecție în statele membre.

De asemenea, țările membre ale UE au agreat că pentru a avea o contribuție majoră la o piață internă unică, pentru a permite unui număr cât mai mare de fabricanți să aibă acces la această piață, pentru a-i asigura acesteia maximul de transparență și pentru a crea condițiile unui regim european general armonizat în domeniul construcțiilor, este necesar să fie instaurate standarde armonizate privind produsele pentru construcții.

Așadar, la nivel European armonizarea legislativă în sectorul construcțiilor vizează doar produsele pentru construcții, iar celelalte aspecte ale activității de construcții care sunt menționate mai sus constituie prerogativa statelor membre.

Este important de precizat că la nivel european există standarde europene ce se referă la proiectarea și instalarea sistemelor inginerești, proiectarea structurilor (Eurocoduri), execuția lucrărilor de construcții etc. Însă implementarea în Republica Moldova a acestor standarde nu a fost supusă analizei, deoarece ele nu fac parte din standardele europene armonizate și nu influențează în mod direct comerțul dintre Republica Moldova și UE. Acest lucru nu înseamnă însă că implementarea acestor standarde nu este importantă pentru sectorul construcțiilor.

Trebuie de reținut că, de exemplu, standardele europene pentru proiectarea și execuția structurilor se bazează pe cerințele standardelor europene armonizate privind produsele pentru construcții din care se vor executa aceste structuri și viceversa – aplicarea standardelor privind produsele pentru construcții este eficientă atunci, când punerea lor în operă este în conformitate cu cerințele standardelor europene de execuție a lucrărilor.

Așadar, implementarea și celorlalte categorii de standarde europene este esențială pentru tranziția eficientă la sistemul european de standardizare în sectorul construcțiilor.

Aplicarea marcajului CE pe produsele pentru construcții
Implementarea în Republica Moldova a standardelor europene privind produsele pentru construcții