СP D.01.04-2007

Informații generale

Modificări

0

Data aprobării

09/07/2007

Data punerii in aplicare

01/11/2007

Disponibilitate

Limba

RO, RU

Numărul de pagini

165

Clasificare normativ

CP

Statutul

În vigoare

Publicat

Agenţia pentru Construcţii şi Dezvoltarea Teritoriului prin ordinul nr. 80 din 09 iulie 2007, cu aplicare din 01.11. 2007.

Grupa

D01

Inlocuiește

СНиП 2.01.14-83

La el fac referințe

Relații internaționale

Amendamente

-

Erate

-

Adaptare

Adnotare

Acest Cod Practic este adoptat la condiţiile naturale şi social-economice şi la particularităţile hidrologice ale obiectelor de gospodărirea apelor în Republica Moldova.Se referă, în primul rînd, la problemele de calcule hidrologice ale rîurilor din munţi, zonele naturale de tundră, de taiga, de pustie şi semipustie, de îngheţ permanent şi ale rîurilor cu alimentare glaciară. În anexele A şi G nu s-au inclus exemple de calcul ale unor suprafeţe hidrografice de rîuri, indistinctive pentru teritoriul Republicii Moldova.

Elaboratorul

Conferenţiarul universitar, d.h.g. O. Melniciuc, profesorul universitar, d.t. T. Coşuleanu, conferenţiarul universitar, d.a. O. Horjan, inginer Olesea Cojocaru

Organul care a aprobat

Agenţia Construcţii şi Dezvoltare a Teritoriului

Comitet

CT-C D.01

A fost înlocuit de

Ediție

2007

Normativul de baza

Referințe normative

СНиП 2.04.02-84; NCM D.01.03-2007; GOST 19179-73; Gost 27751-88;

Perioada de valabilitate

ICS (CSM)

93.160.
Stare

Statutul

În vigoare

Publicat

Agenţia pentru Construcţii şi Dezvoltarea Teritoriului prin ordinul nr. 80 din 09 iulie 2007, cu aplicare din 01.11. 2007.
Clasificare

Grupa

D01

Inlocuiește

СНиП 2.01.14-83

La el fac referințe

Relații internaționale

Modificari

Amendamente

-

Erate

-

Adaptare

Adnotare

Acest Cod Practic este adoptat la condiţiile naturale şi social-economice şi la particularităţile hidrologice ale obiectelor de gospodărirea apelor în Republica Moldova.Se referă, în primul rînd, la problemele de calcule hidrologice ale rîurilor din munţi, zonele naturale de tundră, de taiga, de pustie şi semipustie, de îngheţ permanent şi ale rîurilor cu alimentare glaciară. În anexele A şi G nu s-au inclus exemple de calcul ale unor suprafeţe hidrografice de rîuri, indistinctive pentru teritoriul Republicii Moldova.
Emitent

Elaboratorul

Conferenţiarul universitar, d.h.g. O. Melniciuc, profesorul universitar, d.t. T. Coşuleanu, conferenţiarul universitar, d.a. O. Horjan, inginer Olesea Cojocaru

Organul care a aprobat

Agenţia Construcţii şi Dezvoltare a Teritoriului

Comitet

CT-C D.01
Altele

A fost înlocuit de

Ediție

2007

Normativul de baza

Referințe normative

СНиП 2.04.02-84; NCM D.01.03-2007; GOST 19179-73; Gost 27751-88;

Perioada de valabilitate

ICS (CSM)

93.160.

Disponibilitate

Limba

RO, RU

Numărul de pagini

165

Clasificare normativ

CP

Solicită un Normativ semnat electronic

Informații generale

Modificări

0

Data aprobării

09/07/2007

Data punerii in aplicare

01/11/2007

Disponibilitate

Limba

RO, RU

Numărul de pagini

165

Clasificare normativ

CP