СP D.01.06-2012

Informații generale

Modificări

0

Data aprobării

23/01/2013

Data punerii in aplicare

01/07/2013

Disponibilitate

Limba

RO, RU

Numărul de pagini

118

Clasificare normativ

CP

Statutul

În vigoare

Publicat

Ordinul Ministrului dezvoltării regionale şi construcţiilor al Republicii Moldova nr. 05 din 23 ianuarie 2013, cu aplicare din 01 iunie 2013.

Grupa

D01

Inlocuiește

La el fac referințe

Relații internaționale

Amendamente

-

Erate

-

Adaptare

Adnotare

Acest Cod practic este elaborat în baza materialelor regionale vizînd sarcina ecologică condiţionată resurselor de apă superficială ale Moldovei de către sistemele de evacuare a apelor şi include totalitatea calculelor de estimare a evacuării scurgerilor de suprafaţă (superficiale) de pe teritoriile cu construcţii şi ale întreprinderilor industriale în obiectele de apă.

Elaboratorul

Universitatea Agrară de Stat din Moldova

Organul care a aprobat

Ministerul Dezvoltării Regionale și Construcţiilor

Comitet

CT-C D.01

A fost înlocuit de

Ediție

2012

Normativul de baza

Referințe normative

Legea № 1515-XII din 16.06.93 privind protecția mediului înconjurător (cap. V p. 2 art.44-49); Legea privind plata pentru poluarea mediului; № 1540-XIII din 25.02.98; Legea privind fondul piscicol pescuit şi piscicultură № 149-XVI din 08.06.2006; Codul apelor № 1532-XII din 22.06.93 ; (par. II cap. 18 art. 7273 par. III cap. 24 art. 91); СНиП 2.04.02-84 ; Водоснабжение. Наружные сети и сооружения; СНиП 2.04.03-85; Канализация. Наружные сети и сооружения; Пособие по составлению раздела проекта (рабочего проекта); «Охрана окружающей природной среды» к СНИП 1.02.01-85; IV Справочное пособие к СНиП 2.04.03-85; «Проектирование сооружений для очистки сточных вод»; Regulament şi norme igienice „Privind amplasarea proiectarea construcţia şi exploatarea Staţiilor de alimentare cu produse petroliere şi gaze” Chişinău 1997; Metodica de evaluare a prejudiciului cauzat mediului înconjurător în rezultatul încălcării legislaţiei apelor (M.O. 208-210 din 03.10.03); Instrucţia privind calcularea plăţii pentru poluarea mediului înconjurător în Republica Moldova. Monitorul oficial № 112-114 din 5.09.2000; Правила охраны поверхностных вод. Госкомприроды СССР М. 1991 г;

Perioada de valabilitate

ICS (CSM)

91.060.20,13.060.30
Stare

Statutul

În vigoare

Publicat

Ordinul Ministrului dezvoltării regionale şi construcţiilor al Republicii Moldova nr. 05 din 23 ianuarie 2013, cu aplicare din 01 iunie 2013.
Clasificare

Grupa

D01

Inlocuiește

La el fac referințe

Relații internaționale

Modificari

Amendamente

-

Erate

-

Adaptare

Adnotare

Acest Cod practic este elaborat în baza materialelor regionale vizînd sarcina ecologică condiţionată resurselor de apă superficială ale Moldovei de către sistemele de evacuare a apelor şi include totalitatea calculelor de estimare a evacuării scurgerilor de suprafaţă (superficiale) de pe teritoriile cu construcţii şi ale întreprinderilor industriale în obiectele de apă.
Emitent

Elaboratorul

Universitatea Agrară de Stat din Moldova

Organul care a aprobat

Ministerul Dezvoltării Regionale și Construcţiilor

Comitet

CT-C D.01
Altele

A fost înlocuit de

Ediție

2012

Normativul de baza

Referințe normative

Legea № 1515-XII din 16.06.93 privind protecția mediului înconjurător (cap. V p. 2 art.44-49); Legea privind plata pentru poluarea mediului; № 1540-XIII din 25.02.98; Legea privind fondul piscicol pescuit şi piscicultură № 149-XVI din 08.06.2006; Codul apelor № 1532-XII din 22.06.93 ; (par. II cap. 18 art. 7273 par. III cap. 24 art. 91); СНиП 2.04.02-84 ; Водоснабжение. Наружные сети и сооружения; СНиП 2.04.03-85; Канализация. Наружные сети и сооружения; Пособие по составлению раздела проекта (рабочего проекта); «Охрана окружающей природной среды» к СНИП 1.02.01-85; IV Справочное пособие к СНиП 2.04.03-85; «Проектирование сооружений для очистки сточных вод»; Regulament şi norme igienice „Privind amplasarea proiectarea construcţia şi exploatarea Staţiilor de alimentare cu produse petroliere şi gaze” Chişinău 1997; Metodica de evaluare a prejudiciului cauzat mediului înconjurător în rezultatul încălcării legislaţiei apelor (M.O. 208-210 din 03.10.03); Instrucţia privind calcularea plăţii pentru poluarea mediului înconjurător în Republica Moldova. Monitorul oficial № 112-114 din 5.09.2000; Правила охраны поверхностных вод. Госкомприроды СССР М. 1991 г;

Perioada de valabilitate

ICS (CSM)

91.060.20,13.060.30

Disponibilitate

Limba

RO, RU

Numărul de pagini

118

Clasificare normativ

CP

Solicită un Normativ semnat electronic

Informații generale

Modificări

0

Data aprobării

23/01/2013

Data punerii in aplicare

01/07/2013

Disponibilitate

Limba

RO, RU

Numărul de pagini

118

Clasificare normativ

CP