Noutăți

Administratia de Stat a Drumurilor

Lista persoanelor care au promovat concursul documentelor și sunt admiși la interviul din cadrul concursului pentru selectarea reprezentantului din partea organizațiilor societății civile pentru includerea în componența Consiliului Instituției Publice Oficiul Amenajării Teritoriului, Urbanism, Construcții și Locuințe: Borozan Sergiu; Munteanu Alexandru. Data și ora desfășurării interviului – 22 decembrie 2023,

Agenția Servicii Publice a eliberat astăzi, 04 decembrie 2023, Extrasul din Registrul de stat a persoanelor juridice cu Nr. 537869 prin care, în baza Hotărârii Guvernului nr. 633/2023 este organizată Instituția Publică Oficiul Amenajarea Teritoriului, Urbanism, Construcții și Locuințe. Funcția de fondator al Instituției Publice Oficiul Amenajarea Teritoriului, Urbanism, Construcții

Ministerul Infrastructurii și Dezvoltării Regionale lansează consultări publice privind elaborarea propunerilor la proiectul Planului Național de Dezvoltare (PND) pentru anii 2024-2026 și la proiectul Planului de acțiuni al Guvernului (PAG) pentru anul 2024, în domeniile de activitate ale ministerului. Pentru asigurarea unui proces transparent și participativ de definitivare a propunerilor

Astăzi, ministrul Andrei Spînu și reprezentații Federației Sindicatelor de Construcții și Industria Materialelor de Construcții „SINDICONS”, Federației Patronale a Constructorilor Drumarilor și a Producătorilor Materialelor de Construcție „CONDRUMAT” și ai Federației Patronatului din Construcții și Producerea Materialelor de Construcții au semnat Convenția Colectivă în Ramura Construcțiilor pentru anii 2023 –

Conform prevederilor punctului 14 din Statutul Instituției Publice Oficiul Amenajarea Teritoriului, Urbanism, Construcții și Locuințe, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 633/2023 (în continuare – I.P. OATUCL), se anunță selectarea reprezentantului din partea organizațiilor societății civile cu activitate relevantă domeniilor de activitate ale Oficiului, în calitate de membru al Consiliului I.P.

Sunt încântat să vă anunț despre lansarea portalului web eDNC al Normativelor în construcții în Republica Moldova, un pas semnificativ în modernizarea și simplificarea accesului la informații esențiale în domeniul construcțiilor. Acest portal inovator reprezintă o resursă online centralizată, care pune la dispoziție toate normativele și reglementările relevante pentru industria

O expertizare tehnică a clădirilor la nivel național se desfășoară în premieră în Republica Moldova, iar construcțiile fragile ar urma să fie demolate. Totodată pe lângă Institutul de Cercetări Științifice în Construcție, pentru prima dată urmează să fie creat un centru de expertiză tehnică antiseismică, care va aplica normele europene

În Monitorul Oficial Nr. 363-373 art. 1301 in conformitate cu prevederile art. 35 din Legea nr. 721/1996 privind calitatea în construcţii şi procesul- verbal nr. 02 din 26.10,22 al şedintei Comitetului Tehnic CT-C A(01-06) „Nomative metodico-organizatorice”, ORDON: l. Sc aprobă Amendamentul NCM A.08.01:2016/A1:2022 „Organizarea construcţiilor” (se anexează) la documentul normativ

Cuvinte cheie

Ultimele normative aprobate