CP A.01.02/A:2014

Informații generale

Modificări

0

Data aprobării

28/07/2014

Data punerii in aplicare

01/01/2014

Disponibilitate

Limba

RO, RU

Numărul de pagini

51

Clasificare normativ

CP

Statutul

În vigoare

Publicat

Ordinul Ministrului dezvoltării regionale şi construcţiilor nr. 108 din 28 iulie 2014, cu aplicare din 01 ianuarie 2014.

Grupa

A01

Inlocuiește

La el fac referințe

Relații internaționale

Amendamente

-

Erate

-

Adaptare

Adnotare

Acest document este destinat să ofere îndrumări pentru statele membre când desemnează şi notifică organismele care operează cu procedurile de atestare prevăzute în articolul 18 din [1]. Acest Cod nu face referire la funcţionarea procedurilor speciale (articolul 16 din [1]) sau operaţiunile de supraveghere a pieţei.

Elaboratorul

Institutul de Cercetări Științifice în Construcții „INCERCOM” Î.S.

Organul care a aprobat

Ministerul Dezvoltării Regionale și Construcţiilor

Comitet

CT C-01

A fost înlocuit de

Ediție

2014

Normativul de baza

Referințe normative

Perioada de valabilitate

ICS (CSM)

91.010.99
Stare

Statutul

În vigoare

Publicat

Ordinul Ministrului dezvoltării regionale şi construcţiilor nr. 108 din 28 iulie 2014, cu aplicare din 01 ianuarie 2014.
Clasificare

Grupa

A01

Inlocuiește

La el fac referințe

Relații internaționale

Modificari

Amendamente

-

Erate

-

Adaptare

Adnotare

Acest document este destinat să ofere îndrumări pentru statele membre când desemnează şi notifică organismele care operează cu procedurile de atestare prevăzute în articolul 18 din [1]. Acest Cod nu face referire la funcţionarea procedurilor speciale (articolul 16 din [1]) sau operaţiunile de supraveghere a pieţei.
Emitent

Elaboratorul

Institutul de Cercetări Științifice în Construcții „INCERCOM” Î.S.

Organul care a aprobat

Ministerul Dezvoltării Regionale și Construcţiilor

Comitet

CT C-01
Altele

A fost înlocuit de

Ediție

2014

Normativul de baza

Referințe normative

Perioada de valabilitate

ICS (CSM)

91.010.99

Disponibilitate

Limba

RO, RU

Numărul de pagini

51

Clasificare normativ

CP

Solicită un Normativ semnat electronic

Cuvinte cheie

Informații generale

Modificări

0

Data aprobării

28/07/2014

Data punerii in aplicare

01/01/2014

Disponibilitate

Limba

RO, RU

Numărul de pagini

51

Clasificare normativ

CP

Cuvinte cheie