CP A.01.02/F:2014

Informații generale

Modificări

0

Data aprobării

08/08/2014

Data punerii in aplicare

01/01/2015

Disponibilitate

Limba

RO, RU

Numărul de pagini

31

Clasificare normativ

CP

Statutul

În vigoare

Publicat

Ordinul Ministrului dezvoltării regionale şi construcţiilor nr. 135 din 08 august 2014, cu aplicare din 01 ianuarie 2015.

Grupa

A01

Inlocuiește

La el fac referințe

Relații internaționale

Amendamente

-

Erate

-

Adaptare

Adnotare

Prezentul Cod practic (în continuare – Cod) transpune prevederile îndrumătorului „Guidance paper F: Durability and the Construction Products Directive”.

Elaboratorul

Institutul de Cercetări Științifice în Construcții „INCERCOM” Î.S.

Organul care a aprobat

Ministerul Dezvoltării Regionale și Construcţiilor

Comitet

CT C-01

A fost înlocuit de

Ediție

2014

Normativul de baza

Referințe normative

Perioada de valabilitate

ICS (CSM)

91.010.99
Stare

Statutul

În vigoare

Publicat

Ordinul Ministrului dezvoltării regionale şi construcţiilor nr. 135 din 08 august 2014, cu aplicare din 01 ianuarie 2015.
Clasificare

Grupa

A01

Inlocuiește

La el fac referințe

Relații internaționale

Modificari

Amendamente

-

Erate

-

Adaptare

Adnotare

Prezentul Cod practic (în continuare – Cod) transpune prevederile îndrumătorului „Guidance paper F: Durability and the Construction Products Directive”.
Emitent

Elaboratorul

Institutul de Cercetări Științifice în Construcții „INCERCOM” Î.S.

Organul care a aprobat

Ministerul Dezvoltării Regionale și Construcţiilor

Comitet

CT C-01
Altele

A fost înlocuit de

Ediție

2014

Normativul de baza

Referințe normative

Perioada de valabilitate

ICS (CSM)

91.010.99

Disponibilitate

Limba

RO, RU

Numărul de pagini

31

Clasificare normativ

CP

Solicită un Normativ semnat electronic

Informații generale

Modificări

0

Data aprobării

08/08/2014

Data punerii in aplicare

01/01/2015

Disponibilitate

Limba

RO, RU

Numărul de pagini

31

Clasificare normativ

CP