CP A.02.09:2019

Informații generale

Modificări

0

Data aprobării

20/11/2019

Data punerii in aplicare

29/11/2019

Disponibilitate

Limba

RO, RU

Numărul de pagini

20

Clasificare normativ

CP

Statutul

În vigoare

Publicat

Ordinul Ministrului economiei şi infrastructurii nr. 302 din 20.11.2019 (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2019, nr. 352-359, art. 1979), cu aplicare din 29.11.2019.

Grupa

A02

Inlocuiește

La el fac referințe

Relații internaționale

Amendamente

-

Erate

-

Adaptare

Adnotare

Procedura de obţinere a avizelor de la alte instituţii prin intermediul ghişeului unic este elaborată în scopul implementării Anexei nr.1 din [1] şi [2] şi stabilește condițiile şi modul de obţinere a avizelor de la alte instituţii prin intermediul ghişeului unic.

Elaboratorul

Institutul de Cercetări Științifice în Construcții „INCERCOM” Î.S.

Organul care a aprobat

Ministerul Economiei și Infrastructurii

Comitet

CT-C A(01-06)

A fost înlocuit de

Ediție

2019

Normativul de baza

Referințe normative

Perioada de valabilitate

ICS (CSM)

91.040.01
Stare

Statutul

În vigoare

Publicat

Ordinul Ministrului economiei şi infrastructurii nr. 302 din 20.11.2019 (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2019, nr. 352-359, art. 1979), cu aplicare din 29.11.2019.
Clasificare

Grupa

A02

Inlocuiește

La el fac referințe

Relații internaționale

Modificari

Amendamente

-

Erate

-

Adaptare

Adnotare

Procedura de obţinere a avizelor de la alte instituţii prin intermediul ghişeului unic este elaborată în scopul implementării Anexei nr.1 din [1] şi [2] şi stabilește condițiile şi modul de obţinere a avizelor de la alte instituţii prin intermediul ghişeului unic.
Emitent

Elaboratorul

Institutul de Cercetări Științifice în Construcții „INCERCOM” Î.S.

Organul care a aprobat

Ministerul Economiei și Infrastructurii

Comitet

CT-C A(01-06)
Altele

A fost înlocuit de

Ediție

2019

Normativul de baza

Referințe normative

Perioada de valabilitate

ICS (CSM)

91.040.01

Disponibilitate

Limba

RO, RU

Numărul de pagini

20

Clasificare normativ

CP

Solicită un Normativ semnat electronic

Informații generale

Modificări

0

Data aprobării

20/11/2019

Data punerii in aplicare

29/11/2019

Disponibilitate

Limba

RO, RU

Numărul de pagini

20

Clasificare normativ

CP