CP A.04.01:2018

Informații generale

Modificări

0

Data aprobării

07/08/2019

Data punerii in aplicare

16/08/2019

Disponibilitate

Limba

RO, RU

Numărul de pagini

48

Clasificare normativ

CP

Statutul

În vigoare

Publicat

Ordinul Ministrului economiei și infrastructurii nr.199 din 07.08.2019 (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, nr. 256-259, art. 1389), cu aplicare din 16.08.2019.

Grupa

A04

Inlocuiește

La el fac referințe

Relații internaționale

Amendamente

-

Erate

-

Adaptare

Adnotare

Prezentul Cod Practic definește și calculează indicatorii de arie și volum al încăperilor.

Elaboratorul

Institutul de Cercetări Științifice în Construcții „INCERCOM” Î.S.

Organul care a aprobat

Ministerul Economiei și Infrastructurii

Comitet

CT-C A(01-06)

A fost înlocuit de

Ediție

2018

Normativul de baza

Referințe normative

ISO 6707-1;

Perioada de valabilitate

ICS (CSM)

91.100.10
Stare

Statutul

În vigoare

Publicat

Ordinul Ministrului economiei și infrastructurii nr.199 din 07.08.2019 (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, nr. 256-259, art. 1389), cu aplicare din 16.08.2019.
Clasificare

Grupa

A04

Inlocuiește

La el fac referințe

Relații internaționale

Modificari

Amendamente

-

Erate

-

Adaptare

Adnotare

Prezentul Cod Practic definește și calculează indicatorii de arie și volum al încăperilor.
Emitent

Elaboratorul

Institutul de Cercetări Științifice în Construcții „INCERCOM” Î.S.

Organul care a aprobat

Ministerul Economiei și Infrastructurii

Comitet

CT-C A(01-06)
Altele

A fost înlocuit de

Ediție

2018

Normativul de baza

Referințe normative

ISO 6707-1;

Perioada de valabilitate

ICS (CSM)

91.100.10

Disponibilitate

Limba

RO, RU

Numărul de pagini

48

Clasificare normativ

CP

Solicită un Normativ semnat electronic

Cuvinte cheie

Informații generale

Modificări

0

Data aprobării

07/08/2019

Data punerii in aplicare

16/08/2019

Disponibilitate

Limba

RO, RU

Numărul de pagini

48

Clasificare normativ

CP

Cuvinte cheie