CP A.05.01:2015

Informații generale

Modificări

0

Data aprobării

24/11/2015

Data punerii in aplicare

01/01/2016

Disponibilitate

Limba

RO, RU

Numărul de pagini

43

Clasificare normativ

CP

Statutul

În vigoare

Publicat

Ordinul Ministrului dezvoltării regionale şi construcţiilor nr.132 din 24.11.2015 (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2015, nr. 324-329, art. 2288), cu aplicare din 01.01.2016.

Grupa

A02

Inlocuiește

La el fac referințe

Relații internaționale

Amendamente

-

Erate

-

Adaptare

Adnotare

Prezentul document normativ stabileşte modul de creare şi de funcţionare a serviciului beneficiarului în cazul lucrărilor de construcţii a obiectelor noi, lucrărilor de modernizare, reconstrucție, de reparaţie capitală a clădirilor şi construcţiilor, restaurarea monumente-lor istorice, denumite în continuare – obiecte de construcţii.

Elaboratorul

Institutul de Cercetări Științifice în Construcții „INCERCOM” Î.S.

Organul care a aprobat

Ministerul Dezvoltării Regionale și Construcţiilor

Comitet

CT-C 01, CT-C 15

A fost înlocuit de

Ediție

2015

Normativul de baza

Referințe normative

NCM A.07.02-2012; NCM L .01.01-2012; CP L. 01.01-2012; CP L .01.08-2012;

Perioada de valabilitate

ICS (CSM)

91.040.01
Stare

Statutul

În vigoare

Publicat

Ordinul Ministrului dezvoltării regionale şi construcţiilor nr.132 din 24.11.2015 (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2015, nr. 324-329, art. 2288), cu aplicare din 01.01.2016.
Clasificare

Grupa

A02

Inlocuiește

La el fac referințe

Relații internaționale

Modificari

Amendamente

-

Erate

-

Adaptare

Adnotare

Prezentul document normativ stabileşte modul de creare şi de funcţionare a serviciului beneficiarului în cazul lucrărilor de construcţii a obiectelor noi, lucrărilor de modernizare, reconstrucție, de reparaţie capitală a clădirilor şi construcţiilor, restaurarea monumente-lor istorice, denumite în continuare – obiecte de construcţii.
Emitent

Elaboratorul

Institutul de Cercetări Științifice în Construcții „INCERCOM” Î.S.

Organul care a aprobat

Ministerul Dezvoltării Regionale și Construcţiilor

Comitet

CT-C 01, CT-C 15
Altele

A fost înlocuit de

Ediție

2015

Normativul de baza

Referințe normative

NCM A.07.02-2012; NCM L .01.01-2012; CP L. 01.01-2012; CP L .01.08-2012;

Perioada de valabilitate

ICS (CSM)

91.040.01

Disponibilitate

Limba

RO, RU

Numărul de pagini

43

Clasificare normativ

CP

Solicită un Normativ semnat electronic

Informații generale

Modificări

0

Data aprobării

24/11/2015

Data punerii in aplicare

01/01/2016

Disponibilitate

Limba

RO, RU

Numărul de pagini

43

Clasificare normativ

CP