CP A.08.05:2014

Informații generale

Modificări

0

Data aprobării

29/12/2014

Data punerii in aplicare

01/07/2015

Disponibilitate

Limba

RO, RU

Numărul de pagini

63

Clasificare normativ

CP

Statutul

În vigoare

Publicat

Ordinul Ministrului dezvoltării regionale şi construcțiilor nr. 196 din 29.12.2014 (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2015 nr. 22-28, art. 125), cu aplicare din 01.07.2015.

Grupa

A05

Inlocuiește

La el fac referințe

Relații internaționale

Amendamente

-

Erate

-

Adaptare

Adnotare

Prezentul Cod practic în construcții (în continuare – Cod) stabileşte cerinţe generale privind componenţa, conţinutul, modalitatea de elaborare şi aprobare (întocmire și implementare) a proiecte-lor de execuţie a lucrărilor (în continuare PEL) privind montajul/demontajul elementelor de construcţii la construcția (reconstrucţia) obiectelor de către organizațiile de construcții, care execută lucrări de construcţii locative și civile, agrozootehnice și industriale.

Elaboratorul

Institutul de Cercetări Științifice în Construcții „INCERCOM” Î.S.

Organul care a aprobat

Ministerul Dezvoltării Regionale și Construcţiilor

Comitet

CT-C 01

A fost înlocuit de

Ediție

2014

Normativul de baza

Referințe normative

NCM A.07.02-2012; NCM A.08.01:2014; NCM A.08.02:2014; СНиП 3.03.01-87; CP A.08.03:2014; CP A.08.06:2014; РД-11-06-2007; SM GOST 2.316:2009; SM GOST 2.701:2009; GOST 2.104-2006; GOST 2.105-95; GOST 2.301-68; GOST 2.302-68; GOST 21.101-97;

Perioada de valabilitate

ICS (CSM)

93.010.
Stare

Statutul

În vigoare

Publicat

Ordinul Ministrului dezvoltării regionale şi construcțiilor nr. 196 din 29.12.2014 (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2015 nr. 22-28, art. 125), cu aplicare din 01.07.2015.
Clasificare

Grupa

A05

Inlocuiește

La el fac referințe

Relații internaționale

Modificari

Amendamente

-

Erate

-

Adaptare

Adnotare

Prezentul Cod practic în construcții (în continuare – Cod) stabileşte cerinţe generale privind componenţa, conţinutul, modalitatea de elaborare şi aprobare (întocmire și implementare) a proiecte-lor de execuţie a lucrărilor (în continuare PEL) privind montajul/demontajul elementelor de construcţii la construcția (reconstrucţia) obiectelor de către organizațiile de construcții, care execută lucrări de construcţii locative și civile, agrozootehnice și industriale.
Emitent

Elaboratorul

Institutul de Cercetări Științifice în Construcții „INCERCOM” Î.S.

Organul care a aprobat

Ministerul Dezvoltării Regionale și Construcţiilor

Comitet

CT-C 01
Altele

A fost înlocuit de

Ediție

2014

Normativul de baza

Referințe normative

NCM A.07.02-2012; NCM A.08.01:2014; NCM A.08.02:2014; СНиП 3.03.01-87; CP A.08.03:2014; CP A.08.06:2014; РД-11-06-2007; SM GOST 2.316:2009; SM GOST 2.701:2009; GOST 2.104-2006; GOST 2.105-95; GOST 2.301-68; GOST 2.302-68; GOST 21.101-97;

Perioada de valabilitate

ICS (CSM)

93.010.

Disponibilitate

Limba

RO, RU

Numărul de pagini

63

Clasificare normativ

CP

Solicită un Normativ semnat electronic

Informații generale

Modificări

0

Data aprobării

29/12/2014

Data punerii in aplicare

01/07/2015

Disponibilitate

Limba

RO, RU

Numărul de pagini

63

Clasificare normativ

CP