CP A.08.09:2015

Informații generale

Modificări

0

Data aprobării

11/02/2015

Data punerii in aplicare

01/07/2015

Disponibilitate

Limba

RO, RU

Numărul de pagini

66

Clasificare normativ

CP

Statutul

În vigoare

Publicat

Ordinul Ministrului Dezvoltării Regionale şi Construcţiilor nr. 4 din 11.02.2015 (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2015, nr. 39-45, art. 283), cu aplicare din 01.07.2015.

Grupa

A05

Inlocuiește

La el fac referințe

Relații internaționale

Amendamente

-

Erate

-

Adaptare

Adnotare

Prezentul Cod Practic (în continuare Cod) face referire la execuţia lucrărilor de finisare (de tencuială, de zugrăvire, cu foi şi panouri, de făţuire, de instalare a plafoanelor suspendate, de tapetare şi instalare a geamurilor) în corespundere cu normele, regulile şi procedurile conţinute în acest docu-ment.

Elaboratorul

Institutul de Cercetări Științifice în Construcții „INCERCOM” Î.S.

Organul care a aprobat

Ministerul Dezvoltării Regionale și Construcţiilor

Comitet

CT-C 01

A fost înlocuit de

Ediție

2015

Normativul de baza

Referințe normative

NCM E.03.02-2014; NCM E.04.02- 2006; CP C. 04.02-2011; CP C. 04.03-2011; CP E. 04.02-2003; SM 267:2005; SM GOST 31387:2010; GOST 111-2001; GOST 5533-86; GOST 7481-78; GOST 8242 – 88; GOST 9272-81; GOST 9480-89; GOST 10277-90; GOST 13996-93; GOST 21992-83; GOST 30698-2000;

Perioada de valabilitate

ICS (CSM)

93.010.
Stare

Statutul

În vigoare

Publicat

Ordinul Ministrului Dezvoltării Regionale şi Construcţiilor nr. 4 din 11.02.2015 (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2015, nr. 39-45, art. 283), cu aplicare din 01.07.2015.
Clasificare

Grupa

A05

Inlocuiește

La el fac referințe

Relații internaționale

Modificari

Amendamente

-

Erate

-

Adaptare

Adnotare

Prezentul Cod Practic (în continuare Cod) face referire la execuţia lucrărilor de finisare (de tencuială, de zugrăvire, cu foi şi panouri, de făţuire, de instalare a plafoanelor suspendate, de tapetare şi instalare a geamurilor) în corespundere cu normele, regulile şi procedurile conţinute în acest docu-ment.
Emitent

Elaboratorul

Institutul de Cercetări Științifice în Construcții „INCERCOM” Î.S.

Organul care a aprobat

Ministerul Dezvoltării Regionale și Construcţiilor

Comitet

CT-C 01
Altele

A fost înlocuit de

Ediție

2015

Normativul de baza

Referințe normative

NCM E.03.02-2014; NCM E.04.02- 2006; CP C. 04.02-2011; CP C. 04.03-2011; CP E. 04.02-2003; SM 267:2005; SM GOST 31387:2010; GOST 111-2001; GOST 5533-86; GOST 7481-78; GOST 8242 – 88; GOST 9272-81; GOST 9480-89; GOST 10277-90; GOST 13996-93; GOST 21992-83; GOST 30698-2000;

Perioada de valabilitate

ICS (CSM)

93.010.

Disponibilitate

Limba

RO, RU

Numărul de pagini

66

Clasificare normativ

CP

Solicită un Normativ semnat electronic

Cuvinte cheie

Informații generale

Modificări

0

Data aprobării

11/02/2015

Data punerii in aplicare

01/07/2015

Disponibilitate

Limba

RO, RU

Numărul de pagini

66

Clasificare normativ

CP

Cuvinte cheie