CP A.08.10:2015

Informații generale

Modificări

0

Data aprobării

01/02/2016

Data punerii in aplicare

01/03/2016

Disponibilitate

Limba

RO, RU

Numărul de pagini

78

Clasificare normativ

CP

Statutul

În vigoare

Publicat

Ordinul Ministrului dezvoltării regionale şi construcţiilor nr. 17 din 01.02.2016 (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2016, nr. 32-37, art. 202), cu aplicare din 01.03.2016.

Grupa

A05

Inlocuiește

La el fac referințe

Relații internaționale

Amendamente

-

Erate

-

Adaptare

Adnotare

Prezentul Cod practicîn construcții este destinat operatorilor economici, care utilizează metoda alpinismului utilitar folosind tehnica accesului pe coardă la executarea lucarilor de construcții la înălțime.

Elaboratorul

Institutul de Cercetări Științifice în Construcții „INCERCOM” Î.S.

Organul care a aprobat

Ministerul Dezvoltării Regionale și Construcţiilor

Comitet

CT-C 01

A fost înlocuit de

Ediție

2015

Normativul de baza

Referințe normative

NCM A.08.01:2015;NCM A.08.02:2014;CP A.08.03:2014;CP A.08.05:2014;CP A.08.06:2014;СР А 08.11:2015;SM SR EN 136:2010;SM SR EN 140:2010;SM SR EN 143:2010;SM SR EN 149+A1:2010;SM SR EN 166:2010;SM EN 341:2014;SM SR EN 352-3:2010;SM SR EN 353-2:2010;SM SR EN 354:2013;SM SR EN 355:2010;SM SR EN 361:2010;SM SR EN 362:2010;CP A.08.10:2015;SM SR EN 374-1:2010;SM SR EN 388:2010;SM SR EN 397+A1:2014;SM SR EN 407:2010;SM SR EN 420+A1:2012;SM EN 567:2014;SM SR EN 795:2014;SM SR EN 813:2012;SM SR EN 892:2014;SM SR EN 1891:2010;SM SR EN 12275:2014;SM SR EN 12277:2010;SM EN 12492:2014(E);SM SR EN 12841:2010;SM EN 14052+A1:2014;SM SR EN 14387+A1:2010

Perioada de valabilitate

ICS (CSM)

91.010.99
Stare

Statutul

În vigoare

Publicat

Ordinul Ministrului dezvoltării regionale şi construcţiilor nr. 17 din 01.02.2016 (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2016, nr. 32-37, art. 202), cu aplicare din 01.03.2016.
Clasificare

Grupa

A05

Inlocuiește

La el fac referințe

Relații internaționale

Modificari

Amendamente

-

Erate

-

Adaptare

Adnotare

Prezentul Cod practicîn construcții este destinat operatorilor economici, care utilizează metoda alpinismului utilitar folosind tehnica accesului pe coardă la executarea lucarilor de construcții la înălțime.
Emitent

Elaboratorul

Institutul de Cercetări Științifice în Construcții „INCERCOM” Î.S.

Organul care a aprobat

Ministerul Dezvoltării Regionale și Construcţiilor

Comitet

CT-C 01
Altele

A fost înlocuit de

Ediție

2015

Normativul de baza

Referințe normative

NCM A.08.01:2015;NCM A.08.02:2014;CP A.08.03:2014;CP A.08.05:2014;CP A.08.06:2014;СР А 08.11:2015;SM SR EN 136:2010;SM SR EN 140:2010;SM SR EN 143:2010;SM SR EN 149+A1:2010;SM SR EN 166:2010;SM EN 341:2014;SM SR EN 352-3:2010;SM SR EN 353-2:2010;SM SR EN 354:2013;SM SR EN 355:2010;SM SR EN 361:2010;SM SR EN 362:2010;CP A.08.10:2015;SM SR EN 374-1:2010;SM SR EN 388:2010;SM SR EN 397+A1:2014;SM SR EN 407:2010;SM SR EN 420+A1:2012;SM EN 567:2014;SM SR EN 795:2014;SM SR EN 813:2012;SM SR EN 892:2014;SM SR EN 1891:2010;SM SR EN 12275:2014;SM SR EN 12277:2010;SM EN 12492:2014(E);SM SR EN 12841:2010;SM EN 14052+A1:2014;SM SR EN 14387+A1:2010

Perioada de valabilitate

ICS (CSM)

91.010.99

Disponibilitate

Limba

RO, RU

Numărul de pagini

78

Clasificare normativ

CP

Solicită un Normativ semnat electronic

Informații generale

Modificări

0

Data aprobării

01/02/2016

Data punerii in aplicare

01/03/2016

Disponibilitate

Limba

RO, RU

Numărul de pagini

78

Clasificare normativ

CP