CP A.09.04:2014

Informații generale

Modificări

0

Data aprobării

28/07/2014

Data punerii in aplicare

01/01/2015

Disponibilitate

Limba

RO, RU

Numărul de pagini

79

Clasificare normativ

CP

Statutul

În vigoare

Publicat

Ordinul Ministrului dezvoltării regionale şi construcţiilor nr.107 din 28.07.2014 (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2014, nr. XX, art. XX), cu aplicare din 01.01.2015.

Grupa

A06

Inlocuiește

La el fac referințe

Relații internaționale

Amendamente

-

Erate

-

Adaptare

Adnotare

Prezentul Cod practic conține cerințe și prevederi generale privind modul de gestionare a deșeurilor și demolării.

Elaboratorul

ICŞP „INMACOMPROIECT” S.A.

Organul care a aprobat

Ministerul Dezvoltării Regionale și Construcţiilor

Comitet

CT-C 09

A fost înlocuit de

Ediție

2014

Normativul de baza

Referințe normative

NCM A.07.02-2012; NCM A.08.01:2014; NCM A.09.02-2005; NCM B.01.02-2005; СНиП 2.07.01-89; ГОСТ 30775-2001;

Perioada de valabilitate

ICS (CSM)

93.010.
Stare

Statutul

În vigoare

Publicat

Ordinul Ministrului dezvoltării regionale şi construcţiilor nr.107 din 28.07.2014 (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2014, nr. XX, art. XX), cu aplicare din 01.01.2015.
Clasificare

Grupa

A06

Inlocuiește

La el fac referințe

Relații internaționale

Modificari

Amendamente

-

Erate

-

Adaptare

Adnotare

Prezentul Cod practic conține cerințe și prevederi generale privind modul de gestionare a deșeurilor și demolării.
Emitent

Elaboratorul

ICŞP „INMACOMPROIECT” S.A.

Organul care a aprobat

Ministerul Dezvoltării Regionale și Construcţiilor

Comitet

CT-C 09
Altele

A fost înlocuit de

Ediție

2014

Normativul de baza

Referințe normative

NCM A.07.02-2012; NCM A.08.01:2014; NCM A.09.02-2005; NCM B.01.02-2005; СНиП 2.07.01-89; ГОСТ 30775-2001;

Perioada de valabilitate

ICS (CSM)

93.010.

Disponibilitate

Limba

RO, RU

Numărul de pagini

79

Clasificare normativ

CP

Solicită un Normativ semnat electronic

Informații generale

Modificări

0

Data aprobării

28/07/2014

Data punerii in aplicare

01/01/2015

Disponibilitate

Limba

RO, RU

Numărul de pagini

79

Clasificare normativ

CP