CP A.09.05:2017

Informații generale

Modificări

0

Data aprobării

18/07/2018

Data punerii in aplicare

03/08/2018

Disponibilitate

Limba

RO, RU

Numărul de pagini

168

Clasificare normativ

CP

Statutul

În vigoare

Publicat

Ordinul Ministerului Economiei şi Infrastructurii nr. 355 din 18.07.2018 (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2018, nr. 285-294, art. 1174), cu aplicare din 03.08.2018.

Grupa

A06

Inlocuiește

La el fac referințe

Relații internaționale

Amendamente

-

Erate

-

Adaptare

Adnotare

Prezentele Norme și reguli de exploatare tehnică a fondului locativ, stabilesc cerințele și modul de deservire, întreținere și reparație ale locuințelor.

Elaboratorul

Institutul de Cercetări Științifice în Construcții „INCERCOM” Î.S.

Organul care a aprobat

Ministerul Economiei și Infrastructurii

Comitet

CT-C A(01-06)

A fost înlocuit de

Ediție

2018

Normativul de baza

Referințe normative

NCM A.09.02-2005 ;NCM C.01.08:2016 ;NCM С.01.10:2015 ;NCM C.01.06-2014 ;NCM E.03.02-2014 ;NCM E.04.01-2006 ;NCM E.04.02-2014 ;NCM E.04.03-2008 ;NCM G.01.02:2015 ;NCM G.03.03:2015 ;NCM G.05.01:2014;NCM G.05.01:2014/A1:2015;NCM G.05.01:2014/A2:2016 ;СНиП II-7-81* ;СНиП 2.04.05-91* ;SM GOST 30494:2014 ;RT DSE 1.01-2005 ;ПУЭ, издание седьмое ;ВСН 60-89 ;ОСТН 600-93

Perioada de valabilitate

ICS (CSM)

Stare

Statutul

În vigoare

Publicat

Ordinul Ministerului Economiei şi Infrastructurii nr. 355 din 18.07.2018 (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2018, nr. 285-294, art. 1174), cu aplicare din 03.08.2018.
Clasificare

Grupa

A06

Inlocuiește

La el fac referințe

Relații internaționale

Modificari

Amendamente

-

Erate

-

Adaptare

Adnotare

Prezentele Norme și reguli de exploatare tehnică a fondului locativ, stabilesc cerințele și modul de deservire, întreținere și reparație ale locuințelor.
Emitent

Elaboratorul

Institutul de Cercetări Științifice în Construcții „INCERCOM” Î.S.

Organul care a aprobat

Ministerul Economiei și Infrastructurii

Comitet

CT-C A(01-06)
Altele

A fost înlocuit de

Ediție

2018

Normativul de baza

Referințe normative

NCM A.09.02-2005 ;NCM C.01.08:2016 ;NCM С.01.10:2015 ;NCM C.01.06-2014 ;NCM E.03.02-2014 ;NCM E.04.01-2006 ;NCM E.04.02-2014 ;NCM E.04.03-2008 ;NCM G.01.02:2015 ;NCM G.03.03:2015 ;NCM G.05.01:2014;NCM G.05.01:2014/A1:2015;NCM G.05.01:2014/A2:2016 ;СНиП II-7-81* ;СНиП 2.04.05-91* ;SM GOST 30494:2014 ;RT DSE 1.01-2005 ;ПУЭ, издание седьмое ;ВСН 60-89 ;ОСТН 600-93

Perioada de valabilitate

ICS (CSM)

Disponibilitate

Limba

RO, RU

Numărul de pagini

168

Clasificare normativ

CP

Solicită un Normativ semnat electronic

Informații generale

Modificări

0

Data aprobării

18/07/2018

Data punerii in aplicare

03/08/2018

Disponibilitate

Limba

RO, RU

Numărul de pagini

168

Clasificare normativ

CP