CP C.01.02-2003

Informații generale

Modificări

0

Data aprobării

18/04/2003

Data punerii in aplicare

01/01/2004

Disponibilitate

Limba

RO, RU

Numărul de pagini

77

Clasificare normativ

CP

Statutul

Abrogat

Publicat

Ministerul Ecologiei, Construcţiilor şi Dezvoltării Teritoriului prin ordinul nr. 104 din 18 aprilie 2003, cu aplicare din 1 ianuarie 2004.

Grupa

C01

Inlocuiește

NCM C.01.02-99

La el fac referințe

Relații internaționale

Amendamente

-

Erate

-

Adaptare

Adnotare

Prezentul cod a fost elaborat în baza normativelor adoptate pentru proiectarea mediului habitual al grupurilor de populaţie cu mobilitate redusă.

Elaboratorul

Societatea Invalizilor din Moldova

Organul care a aprobat

Ministerul Ecologiei, Construcţiilor şi Dezvoltării Teritoriului

Comitet

CT-C C.02, CT-C COI

A fost înlocuit de

Ediție

2003

Normativul de baza

Referințe normative

Hotărârea Guvernului nr. 1153 din 16 noiembrie 2000 ; Dispoziţia Guvernului nr. 26-d din 20 iulie 2001.; NCM C.02.02-2004; СНиП 2.08.02-89; Ordinul Depărtamentului Arhitecturii şi Construcţiilor şi Ministrului Muncii, Protecţiei Sociale şi Familiei nr. 52/44 din 20 mai 1995; СНиП II-89-80; СНиП 2.09.04-87; BCH 01-89;

Perioada de valabilitate

ICS (CSM)

91.040.01.
Stare

Statutul

Abrogat

Publicat

Ministerul Ecologiei, Construcţiilor şi Dezvoltării Teritoriului prin ordinul nr. 104 din 18 aprilie 2003, cu aplicare din 1 ianuarie 2004.
Clasificare

Grupa

C01

Inlocuiește

NCM C.01.02-99

La el fac referințe

Relații internaționale

Modificari

Amendamente

-

Erate

-

Adaptare

Adnotare

Prezentul cod a fost elaborat în baza normativelor adoptate pentru proiectarea mediului habitual al grupurilor de populaţie cu mobilitate redusă.
Emitent

Elaboratorul

Societatea Invalizilor din Moldova

Organul care a aprobat

Ministerul Ecologiei, Construcţiilor şi Dezvoltării Teritoriului

Comitet

CT-C C.02, CT-C COI
Altele

A fost înlocuit de

Ediție

2003

Normativul de baza

Referințe normative

Hotărârea Guvernului nr. 1153 din 16 noiembrie 2000 ; Dispoziţia Guvernului nr. 26-d din 20 iulie 2001.; NCM C.02.02-2004; СНиП 2.08.02-89; Ordinul Depărtamentului Arhitecturii şi Construcţiilor şi Ministrului Muncii, Protecţiei Sociale şi Familiei nr. 52/44 din 20 mai 1995; СНиП II-89-80; СНиП 2.09.04-87; BCH 01-89;

Perioada de valabilitate

ICS (CSM)

91.040.01.

Disponibilitate

Limba

RO, RU

Numărul de pagini

77

Clasificare normativ

CP

Solicită un Normativ semnat electronic

Informații generale

Modificări

0

Data aprobării

18/04/2003

Data punerii in aplicare

01/01/2004

Disponibilitate

Limba

RO, RU

Numărul de pagini

77

Clasificare normativ

CP