CP C.04.07-2014

Informații generale

Modificări

0

Data aprobării

28/08/2014

Data punerii in aplicare

01/01/2014

Disponibilitate

Limba

RO, RU

Numărul de pagini

85

Clasificare normativ

CP

Statutul

În vigoare

Publicat

Ordinul Ministrului dezvoltării regionale şi construcţiilor al Republicii Moldova nr. 137 din 28 august 2014, cu aplicare din 01 ianuarie 2014.

Grupa

C04

Inlocuiește

La el fac referințe

Relații internaționale

Amendamente

-

Erate

-

Adaptare

Adnotare

Codul practic este destinat elaborarării documentaţiei de proiect, pentru clădirile şi construcţiile existente şi cele ce se proiectează. Codul practic conţine prevederi, norme care asigură calitatea hidroizolării părţilor subterane ale clădirilor şi construcţiilor la un nivel înalt, care corespunde cerinţelor avansate ale științei şi tehnicii, practicii mondiale şi prevederilor standardelor internaţionale şi europene.

Elaboratorul

Institutul de Cercetări Științifice în Construcții „INCERCOM” Î.S.

Organul care a aprobat

Ministerul Dezvoltării Regionale și Construcţiilor

Comitet

CT-C 05

A fost înlocuit de

Ediție

2014

Normativul de baza

Referințe normative

СНиП 3.02.01-87; СНиП 3.04.01-87; СНиП 2.03.01-84; СНиП 2.03.11-85; ГОСТ 26589-94; ГОСТ 9128-2009; ГОСТ 10296-79; ГОСТ 7415-86; ГОСТ 20429-84; ГОСТ 10354-82; ГОСТ 16272-79; ГОСТ 16310-80;

Perioada de valabilitate

ICS (CSM)

91.060.01,93.020
Stare

Statutul

În vigoare

Publicat

Ordinul Ministrului dezvoltării regionale şi construcţiilor al Republicii Moldova nr. 137 din 28 august 2014, cu aplicare din 01 ianuarie 2014.
Clasificare

Grupa

C04

Inlocuiește

La el fac referințe

Relații internaționale

Modificari

Amendamente

-

Erate

-

Adaptare

Adnotare

Codul practic este destinat elaborarării documentaţiei de proiect, pentru clădirile şi construcţiile existente şi cele ce se proiectează. Codul practic conţine prevederi, norme care asigură calitatea hidroizolării părţilor subterane ale clădirilor şi construcţiilor la un nivel înalt, care corespunde cerinţelor avansate ale științei şi tehnicii, practicii mondiale şi prevederilor standardelor internaţionale şi europene.
Emitent

Elaboratorul

Institutul de Cercetări Științifice în Construcții „INCERCOM” Î.S.

Organul care a aprobat

Ministerul Dezvoltării Regionale și Construcţiilor

Comitet

CT-C 05
Altele

A fost înlocuit de

Ediție

2014

Normativul de baza

Referințe normative

СНиП 3.02.01-87; СНиП 3.04.01-87; СНиП 2.03.01-84; СНиП 2.03.11-85; ГОСТ 26589-94; ГОСТ 9128-2009; ГОСТ 10296-79; ГОСТ 7415-86; ГОСТ 20429-84; ГОСТ 10354-82; ГОСТ 16272-79; ГОСТ 16310-80;

Perioada de valabilitate

ICS (CSM)

91.060.01,93.020

Disponibilitate

Limba

RO, RU

Numărul de pagini

85

Clasificare normativ

CP

Solicită un Normativ semnat electronic

Informații generale

Modificări

0

Data aprobării

28/08/2014

Data punerii in aplicare

01/01/2014

Disponibilitate

Limba

RO, RU

Numărul de pagini

85

Clasificare normativ

CP