CP D.02.01-2012

Informații generale

Modificări

0

Data aprobării

01/02/2013

Data punerii in aplicare

01/06/2013

Disponibilitate

Limba

RO, RU

Numărul de pagini

20

Clasificare normativ

CP

Statutul

În vigoare

Publicat

Ordinul Ministrului dezvoltării regionale şi construcţii-lor al RM nr. 13 din 01 februarie 2013, cu aplicare din 01 iunie 2013.

Grupa

D02

Inlocuiește

La el fac referințe

Relații internaționale

Amendamente

-

Erate

-

Adaptare

Adnotare

Acest cod practic în construcţii se aplică la executarea fundaţiilor şi îmbrăcăminţilor rutiere din beton vibrocilindrat şi este pus în practică de autorităţile publice în domeniul rutier, persoane fizice şi juridice cu activităţi în domeniul drumurilor dar şi de instituţiile de proiectare, ştiinţifice, de învăţământ din domeniul rutier şi de producţie specializate în construcţia şi reparaţia îmbrăcăminţilor din beton de ciment vibrocilindrat ale drumurilor publice, drumurilor locale şi ale străzilor.

Elaboratorul

Institutul de Cercetări Științifice în Construcții „INCERCOM” Î.S.

Organul care a aprobat

Ministerul Dezvoltării Regionale și Construcţiilor

Comitet

CT-C 06

A fost înlocuit de

Ediție

2012

Normativul de baza

Referințe normative

CP D.02.08-2012; СНиП 2.06.02-85; СНиП 3.06.03-85; ВСН 139-80; ГОСТ 10178-85; ГОСТ 10180-78; ГОСТ 12730.1-78; ГОСТ 12730.3-78 ГОСТ 18105-86; ГОСТ 22733-77; ГОСТ 25607-2009;

Perioada de valabilitate

ICS (CSM)

93.080.99
Stare

Statutul

În vigoare

Publicat

Ordinul Ministrului dezvoltării regionale şi construcţii-lor al RM nr. 13 din 01 februarie 2013, cu aplicare din 01 iunie 2013.
Clasificare

Grupa

D02

Inlocuiește

La el fac referințe

Relații internaționale

Modificari

Amendamente

-

Erate

-

Adaptare

Adnotare

Acest cod practic în construcţii se aplică la executarea fundaţiilor şi îmbrăcăminţilor rutiere din beton vibrocilindrat şi este pus în practică de autorităţile publice în domeniul rutier, persoane fizice şi juridice cu activităţi în domeniul drumurilor dar şi de instituţiile de proiectare, ştiinţifice, de învăţământ din domeniul rutier şi de producţie specializate în construcţia şi reparaţia îmbrăcăminţilor din beton de ciment vibrocilindrat ale drumurilor publice, drumurilor locale şi ale străzilor.
Emitent

Elaboratorul

Institutul de Cercetări Științifice în Construcții „INCERCOM” Î.S.

Organul care a aprobat

Ministerul Dezvoltării Regionale și Construcţiilor

Comitet

CT-C 06
Altele

A fost înlocuit de

Ediție

2012

Normativul de baza

Referințe normative

CP D.02.08-2012; СНиП 2.06.02-85; СНиП 3.06.03-85; ВСН 139-80; ГОСТ 10178-85; ГОСТ 10180-78; ГОСТ 12730.1-78; ГОСТ 12730.3-78 ГОСТ 18105-86; ГОСТ 22733-77; ГОСТ 25607-2009;

Perioada de valabilitate

ICS (CSM)

93.080.99

Disponibilitate

Limba

RO, RU

Numărul de pagini

20

Clasificare normativ

CP

Solicită un Normativ semnat electronic

Informații generale

Modificări

0

Data aprobării

01/02/2013

Data punerii in aplicare

01/06/2013

Disponibilitate

Limba

RO, RU

Numărul de pagini

20

Clasificare normativ

CP