CP D.02.05:2017

Informații generale

Modificări

0

Data aprobării

05/12/2017

Data punerii in aplicare

22/12/2017

Disponibilitate

Limba

RO, RU

Numărul de pagini

59

Clasificare normativ

CP

Statutul

În vigoare

Publicat

Ordinul Ministrului economiei şi infrastructurii nr. 356 din 05.12.2017 (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2017, nr. 441-450, art. 2279), cu aplicare din 22 decembrie 2017.

Grupa

D02

Inlocuiește

La el fac referințe

Relații internaționale

Amendamente

-

Erate

-

Adaptare

Adnotare

Prezentul cod practic în construcţii se extinde asupra podurilor amplasate pe reţeaua de drumuri a Republicii Moldova şi este pus în aplicare de către autorităţile publice în domeniul rutier, persoane fizice şi juridice cu activităţi în domeniul drumurilor dar şi de către instituţiile de proiectare, ştiinţifice şi de învăţămînt din domeniul rutier. Codul practic este destinat pentru elaborarea documentaţiei de proiect, pentru construcţia şi reconstrucţia podurilor de şosea capitale şi provizorii.

Elaboratorul

Institutul de Cercetări Științifice în Construcții „INCERCOM” Î.S.

Organul care a aprobat

Ministerul Economiei și Infrastructurii

Comitet

CT-C D (01-04)

A fost înlocuit de

Ediție

2017

Normativul de baza

Referințe normative

NCM D.02.01:2015; СНиП 2.05.03-84; СНиП 2.06.03-85; СНиП II-7-81; GOST 27751 – 88; SM SR 4032-1:2013;

Perioada de valabilitate

ICS (CSM)

93.080.99
Stare

Statutul

În vigoare

Publicat

Ordinul Ministrului economiei şi infrastructurii nr. 356 din 05.12.2017 (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2017, nr. 441-450, art. 2279), cu aplicare din 22 decembrie 2017.
Clasificare

Grupa

D02

Inlocuiește

La el fac referințe

Relații internaționale

Modificari

Amendamente

-

Erate

-

Adaptare

Adnotare

Prezentul cod practic în construcţii se extinde asupra podurilor amplasate pe reţeaua de drumuri a Republicii Moldova şi este pus în aplicare de către autorităţile publice în domeniul rutier, persoane fizice şi juridice cu activităţi în domeniul drumurilor dar şi de către instituţiile de proiectare, ştiinţifice şi de învăţămînt din domeniul rutier. Codul practic este destinat pentru elaborarea documentaţiei de proiect, pentru construcţia şi reconstrucţia podurilor de şosea capitale şi provizorii.
Emitent

Elaboratorul

Institutul de Cercetări Științifice în Construcții „INCERCOM” Î.S.

Organul care a aprobat

Ministerul Economiei și Infrastructurii

Comitet

CT-C D (01-04)
Altele

A fost înlocuit de

Ediție

2017

Normativul de baza

Referințe normative

NCM D.02.01:2015; СНиП 2.05.03-84; СНиП 2.06.03-85; СНиП II-7-81; GOST 27751 – 88; SM SR 4032-1:2013;

Perioada de valabilitate

ICS (CSM)

93.080.99

Disponibilitate

Limba

RO, RU

Numărul de pagini

59

Clasificare normativ

CP

Solicită un Normativ semnat electronic

Informații generale

Modificări

0

Data aprobării

05/12/2017

Data punerii in aplicare

22/12/2017

Disponibilitate

Limba

RO, RU

Numărul de pagini

59

Clasificare normativ

CP