CP D.02.06-2014

Informații generale

Modificări

0

Data aprobării

15/04/2014

Data punerii in aplicare

01/07/2014

Disponibilitate

Limba

RO, RU

Numărul de pagini

35

Clasificare normativ

CP

Statutul

În vigoare

Publicat

Ordinul Ministrului dezvoltării regionale şi construc-ţiilor al RM nr. 50 din 15 aprilie 2014 (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2014, nr. 99-102, art. 476 ) cu aplicare din 01.07.2014

Grupa

D02

Inlocuiește

La el fac referințe

Relații internaționale

Amendamente

-

Erate

-

Adaptare

Adnotare

Acest cod practic în construcţii se referă la lucrările de artă amplasate pe reţeaua de drumuri din Republica Moldova şi este pus în practică de organele centrale din domeniul rutier, persoane fizice şi juridice, promotori ai activităţii în ramura rutieră, dar şi de organizaţiile de proiectare, cercetare şi instruire din domeniul rutier. Codul practic este destinat pentru utilizare în calitate de ghid la diagnosticarea, cercetarea sau alte tipuri de examinări ale construcţiilor de pod, precum şi la adoptarea soluţiilor privind volumele şi categoriile de lucrări de reparaţie.

Elaboratorul

Institutul de Cercetări Științifice în Construcții „INCERCOM” Î.S.

Organul care a aprobat

Ministerul Dezvoltării Regionale și Construcţiilor

Comitet

CT-C 06

A fost înlocuit de

Ediție

2014

Normativul de baza

Referințe normative

CP D.02.07-2013 Cerinţe tehnice generale privind parapetele de siguranţă de pe podurile amplasate pe drumurile magistrale; CP D.02.14-2013 Reguli privind investigarea şi evaluarea stării drumurilor; СНиП 2.05.03-84 Мосты и трубы; ВСН 4-81 Инструкция по проведению осмотров мостов и труб на автомобильных дорогах;

Perioada de valabilitate

ICS (CSM)

93.080.20
Stare

Statutul

În vigoare

Publicat

Ordinul Ministrului dezvoltării regionale şi construc-ţiilor al RM nr. 50 din 15 aprilie 2014 (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2014, nr. 99-102, art. 476 ) cu aplicare din 01.07.2014
Clasificare

Grupa

D02

Inlocuiește

La el fac referințe

Relații internaționale

Modificari

Amendamente

-

Erate

-

Adaptare

Adnotare

Acest cod practic în construcţii se referă la lucrările de artă amplasate pe reţeaua de drumuri din Republica Moldova şi este pus în practică de organele centrale din domeniul rutier, persoane fizice şi juridice, promotori ai activităţii în ramura rutieră, dar şi de organizaţiile de proiectare, cercetare şi instruire din domeniul rutier. Codul practic este destinat pentru utilizare în calitate de ghid la diagnosticarea, cercetarea sau alte tipuri de examinări ale construcţiilor de pod, precum şi la adoptarea soluţiilor privind volumele şi categoriile de lucrări de reparaţie.
Emitent

Elaboratorul

Institutul de Cercetări Științifice în Construcții „INCERCOM” Î.S.

Organul care a aprobat

Ministerul Dezvoltării Regionale și Construcţiilor

Comitet

CT-C 06
Altele

A fost înlocuit de

Ediție

2014

Normativul de baza

Referințe normative

CP D.02.07-2013 Cerinţe tehnice generale privind parapetele de siguranţă de pe podurile amplasate pe drumurile magistrale; CP D.02.14-2013 Reguli privind investigarea şi evaluarea stării drumurilor; СНиП 2.05.03-84 Мосты и трубы; ВСН 4-81 Инструкция по проведению осмотров мостов и труб на автомобильных дорогах;

Perioada de valabilitate

ICS (CSM)

93.080.20

Disponibilitate

Limba

RO, RU

Numărul de pagini

35

Clasificare normativ

CP

Solicită un Normativ semnat electronic

Cuvinte cheie

Informații generale

Modificări

0

Data aprobării

15/04/2014

Data punerii in aplicare

01/07/2014

Disponibilitate

Limba

RO, RU

Numărul de pagini

35

Clasificare normativ

CP

Cuvinte cheie