CP D.02.16-2012

Informații generale

Modificări

0

Data aprobării

29/11/2012

Data punerii in aplicare

01/01/2013

Disponibilitate

Limba

RO, RU

Numărul de pagini

75

Clasificare normativ

CP

Statutul

În vigoare

Publicat

Ordinul Ministrului dezvoltării regionale şi construcţiilor al RM nr. 119 din 29, noiembrie 2012, cu aplicare din 01.06.2013.

Grupa

D02

Inlocuiește

La el fac referințe

Relații internaționale

Amendamente

-

Erate

-

Adaptare

Adnotare

Acest cod practic în construcţii se utilizează pentru evaluarea capacităţii portante a structurilor rutiere suple existente şi dimensionarea straturilor de ranforsare. Poate fi utili-zat la proiectarea lucrărilor de modernizare şi reabilitare a structurilor rutiere suple a dru-murilor publice, drumurilor locale şi străzilor.

Elaboratorul

Institutul de Cercetări Științifice în Construcții „INCERCOM” Î.S.

Organul care a aprobat

Ministerul Dezvoltării Regionale și Construcţiilor

Comitet

CT-C 06

A fost înlocuit de

Ediție

2012

Normativul de baza

Referințe normative

NCM D.02.01-2012 Norme tehnice privind proiectarea drumurilor publice; CP D.02.08.2012 Dimensionarea structurilor rutiere suple;

Perioada de valabilitate

ICS (CSM)

93.080.99
Stare

Statutul

În vigoare

Publicat

Ordinul Ministrului dezvoltării regionale şi construcţiilor al RM nr. 119 din 29, noiembrie 2012, cu aplicare din 01.06.2013.
Clasificare

Grupa

D02

Inlocuiește

La el fac referințe

Relații internaționale

Modificari

Amendamente

-

Erate

-

Adaptare

Adnotare

Acest cod practic în construcţii se utilizează pentru evaluarea capacităţii portante a structurilor rutiere suple existente şi dimensionarea straturilor de ranforsare. Poate fi utili-zat la proiectarea lucrărilor de modernizare şi reabilitare a structurilor rutiere suple a dru-murilor publice, drumurilor locale şi străzilor.
Emitent

Elaboratorul

Institutul de Cercetări Științifice în Construcții „INCERCOM” Î.S.

Organul care a aprobat

Ministerul Dezvoltării Regionale și Construcţiilor

Comitet

CT-C 06
Altele

A fost înlocuit de

Ediție

2012

Normativul de baza

Referințe normative

NCM D.02.01-2012 Norme tehnice privind proiectarea drumurilor publice; CP D.02.08.2012 Dimensionarea structurilor rutiere suple;

Perioada de valabilitate

ICS (CSM)

93.080.99

Disponibilitate

Limba

RO, RU

Numărul de pagini

75

Clasificare normativ

CP

Solicită un Normativ semnat electronic

Informații generale

Modificări

0

Data aprobării

29/11/2012

Data punerii in aplicare

01/01/2013

Disponibilitate

Limba

RO, RU

Numărul de pagini

75

Clasificare normativ

CP