CP D.02.21-2015

Informații generale

Modificări

0

Data aprobării

18/11/2015

Data punerii in aplicare

01/01/2016

Disponibilitate

Limba

RO, RU

Numărul de pagini

195

Clasificare normativ

CP

Statutul

În vigoare

Publicat

Ordinul Ministrului dezvoltării regionale şi construcţiilor nr. 126 din 18.11.2015, (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, № 317-323 din 27.11.2015 art.nr. 2269),cu aplicare din 01.01.2016.

Grupa

D02

Inlocuiește

La el fac referințe

Relații internaționale

Amendamente

-

Erate

-

Adaptare

Adnotare

Codul este direcţionat spre soluţionarea problemelor de stabilirea unor soluţii constructive optime la crearea straturilor suplimentare (substraturi) din materiale geosintetice de diferite destinaţii în baza terasamentului, în interiorul terasamentului, pe taluzuri, în îmbrăcămintea rutieră, precum şi în sistemele de drenare şi de evacuare a apelor pluviale. Stabilirea unei tehnologiei optime de executare a lucrărilor. Alegerea justificată a unui material geosintetic concret.

Elaboratorul

Institutul de Cercetări Științifice în Construcții „INCERCOM” Î.S.

Organul care a aprobat

Ministerul Dezvoltării Regionale și Construcţiilor

Comitet

CT-C 06

A fost înlocuit de

Ediție

2015

Normativul de baza

Referințe normative

NCM D.02.01–2013; CP D.02.08:2014; CP D.02.16-2012; CP D.01.04-2007; СНиП 3.06.03-85; GOST 3811-72; GOST 6943.17-94; GOST 9.060-75; SM GOST 12248:2012; SM GOST 25100:2014; SM SR EN ISO 9862:2013; SM SR EN ISO 9864:2013; SM SR EN ISO 10318:2011; SM SR EN ISO 10319:2011;

Perioada de valabilitate

ICS (CSM)

93.080.99
Stare

Statutul

În vigoare

Publicat

Ordinul Ministrului dezvoltării regionale şi construcţiilor nr. 126 din 18.11.2015, (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, № 317-323 din 27.11.2015 art.nr. 2269),cu aplicare din 01.01.2016.
Clasificare

Grupa

D02

Inlocuiește

La el fac referințe

Relații internaționale

Modificari

Amendamente

-

Erate

-

Adaptare

Adnotare

Codul este direcţionat spre soluţionarea problemelor de stabilirea unor soluţii constructive optime la crearea straturilor suplimentare (substraturi) din materiale geosintetice de diferite destinaţii în baza terasamentului, în interiorul terasamentului, pe taluzuri, în îmbrăcămintea rutieră, precum şi în sistemele de drenare şi de evacuare a apelor pluviale. Stabilirea unei tehnologiei optime de executare a lucrărilor. Alegerea justificată a unui material geosintetic concret.
Emitent

Elaboratorul

Institutul de Cercetări Științifice în Construcții „INCERCOM” Î.S.

Organul care a aprobat

Ministerul Dezvoltării Regionale și Construcţiilor

Comitet

CT-C 06
Altele

A fost înlocuit de

Ediție

2015

Normativul de baza

Referințe normative

NCM D.02.01–2013; CP D.02.08:2014; CP D.02.16-2012; CP D.01.04-2007; СНиП 3.06.03-85; GOST 3811-72; GOST 6943.17-94; GOST 9.060-75; SM GOST 12248:2012; SM GOST 25100:2014; SM SR EN ISO 9862:2013; SM SR EN ISO 9864:2013; SM SR EN ISO 10318:2011; SM SR EN ISO 10319:2011;

Perioada de valabilitate

ICS (CSM)

93.080.99

Disponibilitate

Limba

RO, RU

Numărul de pagini

195

Clasificare normativ

CP

Solicită un Normativ semnat electronic

Informații generale

Modificări

0

Data aprobării

18/11/2015

Data punerii in aplicare

01/01/2016

Disponibilitate

Limba

RO, RU

Numărul de pagini

195

Clasificare normativ

CP