CP D.02.22-2014

Informații generale

Modificări

0

Data aprobării

07/04/2014

Data punerii in aplicare

01/07/2014

Disponibilitate

Limba

RO, RU

Numărul de pagini

83

Clasificare normativ

CP

Statutul

Înlocuit

Publicat

Ordinul Ministrului dezvoltării regionale şi construcţiilor al RM nr. 43 din 07.04.2014, cu aplicare din 01.07.2014.

Grupa

D02

Inlocuiește

La el fac referințe

Relații internaționale

Amendamente

-

Erate

-

Adaptare

Adnotare

Prezentul Cod practic este elaborat pentru aplicarea tehnologiei de consolidare a pămînturilor de diferite tipuri folosind compuşi organici naturali polienzimici la stabilizarea stratului superior al terasamentelor, construcţia straturilor monolit de fundaţii şi îmbrăcăminţi rutiere şi de aerodromuri, platforme şi locuri de parcare a automobilelor, transformarea structurilor rutiere uzate din macadam, balast şi mixte în straturi consolidate de calitate a structurilor rutiere, folosirea mai pe larg a materiilor prime locale şi stabileşte reguli de execuţie şi de control a lucrărilor. Este destinat inginerilor şi tehnicienilor organizaţiilor de construcţie şi exploatere a drumurilor, angajaţilor Administraţiei de Stat a Drumurilor, care îndeplinesc lucrări de construcţie şi reparaţie a drumurilor: amenajarea stratului superior al terasamentelor, fundaţiilor pentru drumurile de categoriile tehnice III-IV-V, construcţia drumurilor interioare ale întreprinderilor, drumurilor agricole.

Elaboratorul

Institutul de Cercetări Științifice în Construcții „INCERCOM” Î.S.

Organul care a aprobat

Ministerul Dezvoltării Regionale și Construcţiilor

Comitet

CT C-06

A fost înlocuit de

CP D.02.22:2016

Ediție

2014

Normativul de baza

Referințe normative

NCM E.04.02-2006 СНиП 2.05.02-85; M GOST 12.1.012:2008; SM GOST R 12.4.026:2006; SM SR EN 1008:2011; ГОСТ 12.1.003-83; ГОСТ 12.1.004-91; ГОСТ 12.1.005-88; ГОСТ 12.1.007; ГОСТ 12.1.010-76; ГОСТ 12.2.002-91; ГОСТ 12.2.007.0-75; ГОСТ 12.3.001-85; ГОСТ 12.3.002-75; ГОСТ 12.4.218-99; ГОСТ 12.4.010-75; ГОСТ 5180-84; ГОСТ 9179-77; ГОСТ 10178-85; ГОСТ 12536-79; ГОСТ 12801-98; ГОСТ 14050-93; ГОСТ 22733-2002; ГОСТ 23558-94; ГОСТ 25100-95; ГОСТ 30108-94; ГОСТ 30491-97; RNI 06.5.35-2001;

Perioada de valabilitate

ICS (CSM)

93.080.20.
Stare

Statutul

Înlocuit

Publicat

Ordinul Ministrului dezvoltării regionale şi construcţiilor al RM nr. 43 din 07.04.2014, cu aplicare din 01.07.2014.
Clasificare

Grupa

D02

Inlocuiește

La el fac referințe

Relații internaționale

Modificari

Amendamente

-

Erate

-

Adaptare

Adnotare

Prezentul Cod practic este elaborat pentru aplicarea tehnologiei de consolidare a pămînturilor de diferite tipuri folosind compuşi organici naturali polienzimici la stabilizarea stratului superior al terasamentelor, construcţia straturilor monolit de fundaţii şi îmbrăcăminţi rutiere şi de aerodromuri, platforme şi locuri de parcare a automobilelor, transformarea structurilor rutiere uzate din macadam, balast şi mixte în straturi consolidate de calitate a structurilor rutiere, folosirea mai pe larg a materiilor prime locale şi stabileşte reguli de execuţie şi de control a lucrărilor. Este destinat inginerilor şi tehnicienilor organizaţiilor de construcţie şi exploatere a drumurilor, angajaţilor Administraţiei de Stat a Drumurilor, care îndeplinesc lucrări de construcţie şi reparaţie a drumurilor: amenajarea stratului superior al terasamentelor, fundaţiilor pentru drumurile de categoriile tehnice III-IV-V, construcţia drumurilor interioare ale întreprinderilor, drumurilor agricole.
Emitent

Elaboratorul

Institutul de Cercetări Științifice în Construcții „INCERCOM” Î.S.

Organul care a aprobat

Ministerul Dezvoltării Regionale și Construcţiilor

Comitet

CT C-06
Altele

A fost înlocuit de

CP D.02.22:2016

Ediție

2014

Normativul de baza

Referințe normative

NCM E.04.02-2006 СНиП 2.05.02-85; M GOST 12.1.012:2008; SM GOST R 12.4.026:2006; SM SR EN 1008:2011; ГОСТ 12.1.003-83; ГОСТ 12.1.004-91; ГОСТ 12.1.005-88; ГОСТ 12.1.007; ГОСТ 12.1.010-76; ГОСТ 12.2.002-91; ГОСТ 12.2.007.0-75; ГОСТ 12.3.001-85; ГОСТ 12.3.002-75; ГОСТ 12.4.218-99; ГОСТ 12.4.010-75; ГОСТ 5180-84; ГОСТ 9179-77; ГОСТ 10178-85; ГОСТ 12536-79; ГОСТ 12801-98; ГОСТ 14050-93; ГОСТ 22733-2002; ГОСТ 23558-94; ГОСТ 25100-95; ГОСТ 30108-94; ГОСТ 30491-97; RNI 06.5.35-2001;

Perioada de valabilitate

ICS (CSM)

93.080.20.

Disponibilitate

Limba

RO, RU

Numărul de pagini

83

Clasificare normativ

CP

Solicită un Normativ semnat electronic

Cuvinte cheie

Informații generale

Modificări

0

Data aprobării

07/04/2014

Data punerii in aplicare

01/07/2014

Disponibilitate

Limba

RO, RU

Numărul de pagini

83

Clasificare normativ

CP

Cuvinte cheie