CP D.02.23:2019

Informații generale

Modificări

0

Data aprobării

03/02/2020

Data punerii in aplicare

13/03/2020

Disponibilitate

Limba

RO, RU

Numărul de pagini

63

Clasificare normativ

CP

Statutul

În vigoare

Publicat

Ordinul Ministerului Economiei și Infrastructurii nr. 25 din 03.02.2020 (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2020, nr. 75-83, art. 259), cu aplicare din 13.03.2020.

Grupa

D02

Inlocuiește

La el fac referințe

Relații internaționale

Amendamente

-

Erate

-

Adaptare

Adnotare

Prezentul Cod Practic cuprinde norme și recomandări privind folosirea materialelor speciale pentru combaterea și prevenirea formării lunecușului de iarnă, clasificarea și depozitarea acestora.

Elaboratorul

Institutul de Cercetări Științifice în Construcții „INCERCOM” Î.S.

Organul care a aprobat

Ministerul Economiei și Infrastructurii

Comitet

CT-C D(01-04)

A fost înlocuit de

Ediție

2019

Normativul de baza

Referințe normative

SM EN 13108-1:2015; NCM D.02.02:2018; SM SR EN 12620;+A1:2010; SM EN 16811-2:2017; SM SR 4032-1:2013; SM STAS 4032/2:2005;

Perioada de valabilitate

ICS (CSM)

93.080.
Stare

Statutul

În vigoare

Publicat

Ordinul Ministerului Economiei și Infrastructurii nr. 25 din 03.02.2020 (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2020, nr. 75-83, art. 259), cu aplicare din 13.03.2020.
Clasificare

Grupa

D02

Inlocuiește

La el fac referințe

Relații internaționale

Modificari

Amendamente

-

Erate

-

Adaptare

Adnotare

Prezentul Cod Practic cuprinde norme și recomandări privind folosirea materialelor speciale pentru combaterea și prevenirea formării lunecușului de iarnă, clasificarea și depozitarea acestora.
Emitent

Elaboratorul

Institutul de Cercetări Științifice în Construcții „INCERCOM” Î.S.

Organul care a aprobat

Ministerul Economiei și Infrastructurii

Comitet

CT-C D(01-04)
Altele

A fost înlocuit de

Ediție

2019

Normativul de baza

Referințe normative

SM EN 13108-1:2015; NCM D.02.02:2018; SM SR EN 12620;+A1:2010; SM EN 16811-2:2017; SM SR 4032-1:2013; SM STAS 4032/2:2005;

Perioada de valabilitate

ICS (CSM)

93.080.

Disponibilitate

Limba

RO, RU

Numărul de pagini

63

Clasificare normativ

CP

Solicită un Normativ semnat electronic

Informații generale

Modificări

0

Data aprobării

03/02/2020

Data punerii in aplicare

13/03/2020

Disponibilitate

Limba

RO, RU

Numărul de pagini

63

Clasificare normativ

CP