CP D.02.25:2021

Informații generale

Modificări

0

Data aprobării

23/03/2021

Data punerii in aplicare

26/03/2021

Disponibilitate

Limba

RO, RU

Numărul de pagini

42

Clasificare normativ

CP

Statutul

În vigoare

Publicat

Ordinul Ministrului Economiei și Infrastructurii nr. 37 din 23.03.2021 (Publicat în: Monitorul Oficial al Republicii Moldova, nr. 82-85 din 26.03.2021), cu aplicare din data publicării.

Grupa

D02

Inlocuiește

La el fac referințe

Relații internaționale

Amendamente

-

Erate

-

Adaptare

Adnotare

Prezentul Cod practic în construcții privind condițiile tehnice de proiectare, preparare și punere în operă a mixturilor asfaltice la cald (în continuare – Cod) stabilește condițiile tehnice pe care trebuie să le îndeplinească mixturile asfaltice executate la cald în etapele de proiectare a acestora, controlul calității materialelor componente, prepararea, transportul, punerea în operă, precum și straturile rutiere executate din aceste mixturi.

Elaboratorul

Ministerul Economiei și Infrastructurii

Organul care a aprobat

Ministerul Economiei și Infrastructurii

Comitet

CT-C D(01-04)

A fost înlocuit de

Ediție

2021

Normativul de baza

Referințe normative

NCM B.01.05:2019; NCM D.02.01:2015; CP D.02.16:2012; SM SR EN 14023:2014; SM EN 13808:2014; SM EN 13587:2017; SM EN ISO 13473-1:2019; SM EN 13108-1:2016; SM EN 13108-5:2016; SM EN 13108-7:2016; SM EN 13108-20:2016; SM EN 13108-21:2016; SM SR EN 13043:2010; SM SR EN 13043:2010;AC:2010; SM SR EN 13036-1:2013; SM EN 13036-4:2015; SM SR EN 13036-7:2013; SM SR EN 13036-8:2013; SM SR EN 13036-1:2013; SM EN 12697-1:2020; SM EN 12697-2+A1:2020; SM EN 12697-5:2019; SM EN 12697-6:2020; SM EN 12697-8:2019 ; SM EN 12697-11:2020; SM EN 12697-12:2018; SM EN 12697-13:2018; SM EN 12697-17:2017; SM EN 12697-18:2017; SM EN 12697-22:2020; SM EN 12697-23:2018; SM EN 12697-24:2018; SM EN 12697-25:2017; SM EN 12697-26:2018; SM EN 12697-27:2017; SM EN 12697-29:2020; SM EN 12697-30:2019; SM EN 12697-31:2019; SM EN 12697-33:2019; SM EN 12697-34:2020; SM SR EN 12697-36:2013; SM EN 12607-1:2015; SM EN 12607-2:2015; SM SR EN 12591:2010; SM SR 4032-1:2013; SM EN 1429:2018; SM EN 1428:2015; SM SR EN 1367-1:2013; SM SR EN 1367-2:2011; SM EN 1097-1:2014; SM EN 1097-2:2020; SM EN 1097-5:2015; SM EN 1097-6:2016 SM SR EN 1097-6:2016; C91:2020; SM EN 933-1:2016; SM EN 933-2:2020; SM EN 933-3:2014 ; SM EN 933-4:2013; SM SR EN 933-5:2013; SM SR EN 933-5:2013;A1:2013; SM EN 933-7:2013; SM EN 933-8+A1:2015; SM SR EN 933-8+A1:2016; SM EN 933-9+A1:2014; SM SR EN 196-2:2016;

Perioada de valabilitate

ICS (CSM)

91.040.01
Stare

Statutul

În vigoare

Publicat

Ordinul Ministrului Economiei și Infrastructurii nr. 37 din 23.03.2021 (Publicat în: Monitorul Oficial al Republicii Moldova, nr. 82-85 din 26.03.2021), cu aplicare din data publicării.
Clasificare

Grupa

D02

Inlocuiește

La el fac referințe

Relații internaționale

Modificari

Amendamente

-

Erate

-

Adaptare

Adnotare

Prezentul Cod practic în construcții privind condițiile tehnice de proiectare, preparare și punere în operă a mixturilor asfaltice la cald (în continuare – Cod) stabilește condițiile tehnice pe care trebuie să le îndeplinească mixturile asfaltice executate la cald în etapele de proiectare a acestora, controlul calității materialelor componente, prepararea, transportul, punerea în operă, precum și straturile rutiere executate din aceste mixturi.
Emitent

Elaboratorul

Ministerul Economiei și Infrastructurii

Organul care a aprobat

Ministerul Economiei și Infrastructurii

Comitet

CT-C D(01-04)
Altele

A fost înlocuit de

Ediție

2021

Normativul de baza

Referințe normative

NCM B.01.05:2019; NCM D.02.01:2015; CP D.02.16:2012; SM SR EN 14023:2014; SM EN 13808:2014; SM EN 13587:2017; SM EN ISO 13473-1:2019; SM EN 13108-1:2016; SM EN 13108-5:2016; SM EN 13108-7:2016; SM EN 13108-20:2016; SM EN 13108-21:2016; SM SR EN 13043:2010; SM SR EN 13043:2010;AC:2010; SM SR EN 13036-1:2013; SM EN 13036-4:2015; SM SR EN 13036-7:2013; SM SR EN 13036-8:2013; SM SR EN 13036-1:2013; SM EN 12697-1:2020; SM EN 12697-2+A1:2020; SM EN 12697-5:2019; SM EN 12697-6:2020; SM EN 12697-8:2019 ; SM EN 12697-11:2020; SM EN 12697-12:2018; SM EN 12697-13:2018; SM EN 12697-17:2017; SM EN 12697-18:2017; SM EN 12697-22:2020; SM EN 12697-23:2018; SM EN 12697-24:2018; SM EN 12697-25:2017; SM EN 12697-26:2018; SM EN 12697-27:2017; SM EN 12697-29:2020; SM EN 12697-30:2019; SM EN 12697-31:2019; SM EN 12697-33:2019; SM EN 12697-34:2020; SM SR EN 12697-36:2013; SM EN 12607-1:2015; SM EN 12607-2:2015; SM SR EN 12591:2010; SM SR 4032-1:2013; SM EN 1429:2018; SM EN 1428:2015; SM SR EN 1367-1:2013; SM SR EN 1367-2:2011; SM EN 1097-1:2014; SM EN 1097-2:2020; SM EN 1097-5:2015; SM EN 1097-6:2016 SM SR EN 1097-6:2016; C91:2020; SM EN 933-1:2016; SM EN 933-2:2020; SM EN 933-3:2014 ; SM EN 933-4:2013; SM SR EN 933-5:2013; SM SR EN 933-5:2013;A1:2013; SM EN 933-7:2013; SM EN 933-8+A1:2015; SM SR EN 933-8+A1:2016; SM EN 933-9+A1:2014; SM SR EN 196-2:2016;

Perioada de valabilitate

ICS (CSM)

91.040.01

Disponibilitate

Limba

RO, RU

Numărul de pagini

42

Clasificare normativ

CP

Solicită un Normativ semnat electronic

Informații generale

Modificări

0

Data aprobării

23/03/2021

Data punerii in aplicare

26/03/2021

Disponibilitate

Limba

RO, RU

Numărul de pagini

42

Clasificare normativ

CP